Základní umělecká škola Český Krumlov, Kostelní 162 si připomněla 4. prosince 2020 obdivuhodných 240 let svého trvání.

Vznikla jako Městská hudební škola v roce 1780, kdy potřeba pečovat o kvalitní kulturní a hudební život v Českém Krumlově přivedla dne 4. 12. 1780 městskou radu k rozhodnutí přijmout učitele hudby za účelem odborného vzdělávání hudebně nadaných dětí. Byla tak založena Městská hudební škola, jedna z prvních městských hudebních škol u nás, byla v podstatě prvním krokem k rozvoji hudebního školství v Čechách. Velmi unikátní je skutečnost, že tato umělecká škola kmenově působí od doby svého vzniku, tedy již 240 let, ve stále stejné budově v Kostelní ulici č.p. 162, (161).

Na rozkvětu školy se podílela řada ředitelů, stovky učitelů, kteří díky své nadšené a poctivé práci překonali mnohá nejistá období, v nichž se hudební školství v Čechách nejednou ocitlo. Škola prošla ve svém vývoji několika etapami, s nimiž souvisely změny názvu školy, měnili se zřizovatelé školy, přibývali žáci i zaměstnanci německé i české národnosti.

Od roku 1991 nese název Základní umělecká škola Český Krumlov,

Ke stažení:

Sdílet

Plakát k výstavě