Veřejné zakázky

Oznámení výsledku výběrového řízení

2022

 • Dne 16. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto, a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868
 • Dne 23. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků a lokální výměny/doplnění poškozeného šindele“ byla vybrána nabídka: Malířství Bicera, Dobroslav Bicera, Malebná 2175/30, 370 07 České Budějovice, IČO: 43837671

2021

 • Dne 2. 3. 2021 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava komínů v nadstřešní části Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: JV BAU eu, s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČO: 4734262

2019

 • Dne 3. 7. 2019 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 07, IČO: 43837671.

2018

 • Dne 15. 1. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Renovace parket-výstavní sály“ byla vybrána nabídka: PODLAHY SLÁDEČEK, U Štěpky 240, 382 21 Kájov, IČO: 70664471.
 • Dne 28. 2. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868.
 • Dne 2. 10. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava fasád Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, s.r.o., Mojné 70, 382 02 Velešín, IČO: 26064995.
 • Dne 8. 11. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy toalet – Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: VIDOX, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 25160168.

2017

 • Dne 7. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma HORA, spol. s.r.o., Tržní 274, 39001 Tábor, IČO: 26015889.
 • Dne 23. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Výkon TDI a koordinátora BOZP“ byla vybrána nabídka: DOREKO, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894
 • Dne 23. 10. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Policový regálový systém pro depozitář – RMCK – hlavní budova“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., Rudolfovská ulice 742/171, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645
 • Dne 12. 12. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Totální stanice“ byla vybrána nabídka: GEODETICKÉ CENTRUM, s.r.o., Starý Mateřov 152, 530 02 Pardubice, IČO: 25931059

2016

 • Dne 5. 2. 2016 ve výběrovém řízení na na zakázku „Stavební úpravy za účelem zřízení úložného prostoru – skladu pro potřeby archeologického pracoviště v objektu muzea čp. 152 v Horní ulici v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, spol. s.r.o., Mojné 39, 382 32 Velešín, IČO: 26064995

2015

 • Dne 21. 7. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 01, IČO: 43837671.
 • Dne 7. 9. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Policový regálový systém pro sklad/depozitář – Netolice“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., U Smaltovny 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645.

2013

 • Dne 1. 3. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Předtisková příprava a výroba expozičních panelů“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: REGION reklamní a vydavatelská agentura, spol. s.r.o., Horní 149, 381 01 Český Krumlov
 • Dne 21. 2. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „SW pro dotykové monitory“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395
 • Dne 18. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Výroba a dodávka modelů“ byly vybrány jako nejvhodnější nabídky:
  Klub modelářů železnic Brno I, Křenová 19, 602 00 Brno
  Českobudějovický automotoklub, KZ železniční modeláři, Lidická 1123/226, 370 07 České Budějovice
  Zdeněk Korbela, Náměstí J. V. Kamarýta 92, 382 32 Velešín
 • Dne 9. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Dodávka a instalace IT“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395

Volná pracovní místa

Prohlášení o přístupnosti

Regionální muzeum v Českém Krumlově se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://muzeumck.cz/

Stav souladu
Tyto internetové stránky  jsou v souladu s metodikou a WCAG 2.1

Jiné formáty vyskytující se na stránkách
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC, DOCX– společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.8. 2020

Použitá metodika
Zpracováno dle Metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2)

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@muzeumck.cz


Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz