Veřejné zakázky

Oznámení výsledku výběrového řízení

2022

 • Dne 16. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto, a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868
 • Dne 23. 3. 2022 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků a lokální výměny/doplnění poškozeného šindele“ byla vybrána nabídka: Malířství Bicera, Dobroslav Bicera, Malebná 2175/30, 370 07 České Budějovice, IČO: 43837671

2021

 • Dne 2. 3. 2021 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava komínů v nadstřešní části Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: JV BAU eu, s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČO: 4734262

2019

 • Dne 3. 7. 2019 ve výběrovém řízení na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 07, IČO: 43837671.

2018

 • Dne 15. 1. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Renovace parket-výstavní sály“ byla vybrána nabídka: PODLAHY SLÁDEČEK, U Štěpky 240, 382 21 Kájov, IČO: 70664471.
 • Dne 28. 2. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Užitkový vůz pro Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: CB Auto a. s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČO: 26031868.
 • Dne 2. 10. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Oprava fasád Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, s.r.o., Mojné 70, 382 02 Velešín, IČO: 26064995.
 • Dne 8. 11. 2018 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy toalet – Regionální muzeum v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: VIDOX, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 25160168.

2017

 • Dne 7. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy Regionálního muzea v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma HORA, spol. s.r.o., Tržní 274, 39001 Tábor, IČO: 26015889.
 • Dne 23. 4. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Výkon TDI a koordinátora BOZP“ byla vybrána nabídka: DOREKO, s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894
 • Dne 23. 10. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Policový regálový systém pro depozitář – RMCK – hlavní budova“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., Rudolfovská ulice 742/171, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645
 • Dne 12. 12. 2017 ve výběrovém řízení na zakázku „Totální stanice“ byla vybrána nabídka: GEODETICKÉ CENTRUM, s.r.o., Starý Mateřov 152, 530 02 Pardubice, IČO: 25931059

2016

 • Dne 5. 2. 2016 ve výběrovém řízení na na zakázku „Stavební úpravy za účelem zřízení úložného prostoru – skladu pro potřeby archeologického pracoviště v objektu muzea čp. 152 v Horní ulici v Českém Krumlově“ byla vybrána nabídka: Stavební firma Bína, spol. s.r.o., Mojné 39, 382 32 Velešín, IČO: 26064995

2015

 • Dne 21. 7. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy budovy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“ byla vybrána nabídka: Dobroslav Bicera, Malebná 30, České Budějovice 370 01, IČO: 43837671.
 • Dne 7. 9. 2015 ve výběrovém řízení na na zakázku „Policový regálový systém pro sklad/depozitář – Netolice“ byla vybrána nabídka: META – skladovací technika, s.r.o., U Smaltovny 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 26020645.

2013

 • Dne 1. 3. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Předtisková příprava a výroba expozičních panelů“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: REGION reklamní a vydavatelská agentura, spol. s.r.o., Horní 149, 381 01 Český Krumlov
 • Dne 21. 2. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „SW pro dotykové monitory“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395
 • Dne 18. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Výroba a dodávka modelů“ byly vybrány jako nejvhodnější nabídky:
  Klub modelářů železnic Brno I, Křenová 19, 602 00 Brno
  Českobudějovický automotoklub, KZ železniční modeláři, Lidická 1123/226, 370 07 České Budějovice
  Zdeněk Korbela, Náměstí J. V. Kamarýta 92, 382 32 Velešín
 • Dne 9. 1. 2013 ve výběrovém řízení na zakázku „Dodávka a instalace IT“ byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti: SeeMax, s.r.o., U Trojice 2661/1c, České Budějovice 370 04. IČ:47239395

Volná pracovní místa

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Archeolog, dokumentátor a edukátor

se zvláštním zaměřením na archeologii regionu jižních Čech a Českokrumlovska

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou

s předpokládaným termínem nástupu 1. 9. 2022 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022 nebo dle dohody, zkušební doba 3 měsíce

Pracovní úvazek: 1,0

Platová třída: 11 (dle dosaženého vzdělání a praxe, v souladu s platnými právními předpisy)

Platové zařazení a platový postup:

Dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle délky doložené praxe. Možnost dalšího odborného růstu.

Zařazení dle pracovní náplně: 2.04.01 (archeolog), 2.04.07 (dokumentátor). 2.04.32 (edukátor v kultuře) dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších předpisů, v platném znění, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a navazující legislativy.

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie (Bc. a vyšší)
 • Zkušenosti a praxe v oboru archeologie
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Uživatelská znalost práce na „PC“
 • Zkušenosti a praxe v oboru muzejní edukace (výhodou)

Další požadavky:

 • Znalost legislativy v oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména zákonů č. 122/2000 Sb. a č. 20/1987 Sb.
 • Znalost práce s databází Archeologická mapa ČR a s muzejním programem pro zpracování a evidenci sbírek MUSEION (možnost zaškolení).
 • Dále požadujeme samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, schopnost vést nebo se podílet na organizaci edukačních programů se zaměřením na popularizaci archeologie (pro děti, mládež a dospělé).
 • Znalost minimálně jednoho světového jazyka Aj, Nj výhodou.

Přihlášku do výběrového řízení můžete zasílat písemně do pátku 29. 7. 2022 na adresu:

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov.

Obálku označte slovy „VŘ – archeolog“.

Přihláška musí obsahovat:

 • osobní údaje
 • strukturovaný životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání vztahujícímu se k předmětu výběrového řízení (kopie)
 • doklady o dosavadní praxi a zařazení (kopie)
 • krátký motivační dopis
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů pro výběrové řízení.

Po uzávěrce příjmu přihlášek budou uchazeči, splňující základní kritéria pro obsazení pracovní pozice, vyzváni k ústnímu pohovoru, jehož termín bude dohodnut s uchazečem přímo.

Bližší informace:
Mgr. Filip Lýsek (ředitel muzea), tel.: 380 711 674, e-mail: lysek@muzeumck.cz,
Mgr. Petra Effenberková  (vedoucí arch. pracoviště muzea), tel.: 380 711 674, e-mail: effenberkova@muzeumck.cz,

V Českém Krumlově dne 14. 6. 2022

Mgr. Filip Lýsek

ředitel

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Prohlášení o přístupnosti

Regionální muzeum v Českém Krumlově se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://muzeumck.cz/

Stav souladu
Tyto internetové stránky  jsou v souladu s metodikou a WCAG 2.1

Jiné formáty vyskytující se na stránkách
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC, DOCX– společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.8. 2020

Použitá metodika
Zpracováno dle Metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2)

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@muzeumck.cz


Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz