Regionální muzeum v Českém Krumlově se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://muzeumck.cz/

Stav souladu
Tyto internetové stránky  jsou v souladu s metodikou a WCAG 2.1 


Jiné formáty vyskytující se na stránkách
PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC, DOCX– společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.8. 2020 

Použitá metodika
Zpracováno dle Metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2)

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@muzeumck.cz


Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz