Pořádáme přednášky, besedy a tvůrčí dílny pro školáky

Vyberte akci pro vaše žáky a domluvte její konání s přednášejícím.

Město Český Krumlov

1.1 Historický Český Krumlov

Město už hodně pamatuje. My si jeho historii připomeneme pomocí počítačové prezentace nebo u modelu města. Máme pro vás na vyzkoušení připravené dobové kostýmy. Čeká na vás v případě zájmu také tvořivá dílna.

 • pro 1. stupeň základní školy
 • čas: 90 min
1.2 Český Krumlov – město, které chci poznat

Muzeum se pyšní keramickým modelem, kde máte město z počátku 19. století jako na dlani. Také se dozvíte, co zajímavého vzniklo za branami města. Uvidíte, jak se psávalo v 15. až 18. století a pokud budete chtít, můžete si práci písaře vyzkoušet. V případě zájmu jsou k dispozici pracovní listy.

 • pro 1. a 2. stupeň základní školy, SŠ
 • čas: 45 min
1.3 Příběh města Českého Krumlova

Druhá část výstavy k 700. výročí první zmínky o městě, která je dnes součástí stálé expozice, vám přiblíží vývoj města od 19. století po současnost. Lze doplnit 25 minutovým filmem v režii F. Papouška (z r. 1975), který dokumentuje život ve městě.

 • pro ZŠ a SŠ
 • čas: 45 min
1.4 Domky, domečky…

Máte chuť vystřihovat, lepit, vybarvovat a dokreslovat? Přijďte, máme pro vás připravené výběr historických domů města Český Krumlov, které můžete nejen dotvořit, ale i porovnat s modelem města a podívat se, jak vypadaly na počátku 19. století.

 • určeno pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • 90 min
1.5 Cesta za pohádkovým městem

Najděte cestu ke starobylému městu, kde jsou přichystané úkoly, které čekají na vaše vyřešení. Také nám určitě pomůžete najít patrona našeho muzea, který dává pozor na sbírky a popisky, ale teď se nám zatoulal po budově a nemůžeme ho najít. Když budete chtít tvořit, můžete si ho v papírové podobě odnést i domů

 • pro 1. a 2. třídu ZŠ
 • čas: 90 min
1.6 Středověký Český Krumlov

Procházka historickým centrem, kterou můžeme spojit s návštěvou medvědáře.

 • pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • čas: 120 min
1.7 Do muzea na sgrafito

Tato v renesanci velmi oblíbená jednoduchá technika vyzdobila nejeden dům v centru Českého Krumlova. Přijďte i vy do muzea vyzkoušet si sgrafito. Domů si odnesete vlastnoručně vytvořený obrázek.

 • pro  ZŠ
 • čas: 90 min
1.8 Čarodějnice v dějinách

Zajímá vás čarodějnictví? Čím se čarodějnice zabývaly? Proč byly v minulosti pronásledovány? Na zvídavé otázky dostanete odpověď a ochutnáte také čarodějnický nápoj.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná
 • pro 2. stupeň ZŠ
 • čas: 45 min
1.9 S medvědářem na kus řeči

Kolik je na zámku medvědů? Co baští nejraději? A jak hodně? Má medvědář strach? Přijďte si do muzea s medvědářem Janem Černým popovídat. Na všechny zvídavé otázky vám rád odpoví.

 • pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • čas: 45 min
 • vstup zdarma
1.10 Nabídka přednášek s Mgr. Věrou Pazderkovou
 • Osobnosti Českokrumlovska 19. – 20. století, o kterých se ví málo
 • Začalo to koněspřežkou
 • 60 let života v pohraničí
 • Válečné události očima pamětnice 

“Když v úterý 8. 5. odpoledne padla ze zámečku střela na naši střechu a začalo hořet, odvedl nás děti tatínek potmě na Letnou k babičce Čepelákové, která bydlela naproti naší tělocvičně. Tam jsme byly do rána. Cestou jsme přelézaly barikády. Nikdy nezapomenu, jak jsem šlápla na něco měkkého. Byla to mrtvola. Ve středu 9. 5. pro nás tatínek přiběhl, že je konec války, že přijely ruské tanky, a že už můžeme domů.”

1.11 Co je archiv?

Přednášet i odpovídat na všetečné otázky bude v prostorách muzea historička a zkušená archivářka Mgr. Anna Kubíková z krumlovské pobočky Státního oblastního archivu Třeboň, která se zaměřuje na dějiny Jižních Čech.

 • pro 2. stupeň ZŠ
 • 45 minut
 • vstup zdarma

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Miloslava Caisová, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese caisova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Regionální zajímavosti

2.1 Osudové osmičky

Počítačová prezentace událostí od roku 1918 do roku 1968 v našem regionu.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
2.2 Rodokmeny

Dozvíte se, v jakých pramenech se dá pro rùzná období pátrat a jaké informace v nich najdete (případně v jakých archivech jsou uloženy). Dále budete informováni o nejčastějších
problémech, se kterými se mùžete setkat, a budou vám ukázány možnosti, jak je překonat nebo se jim hned v počátku vyhnout. Ve druhé části se podíváte na internetové stránky archivů
(českých i zahraničních) s digitalizovanými prameny a rùzné stránky s pomùckami, vyhledávači a editovanými prameny, které mùžete při hledání využít.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Vladimíra Podaná, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese podana@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Archeologie

Přednášky s archeologickou tematikou mohou probíhat dle Vašeho přání v Regionálním muzeu v Českém Krumlově nebo přímo u Vás ve škole (viz místo konání). Forma výkladu i interaktivní části je vždy přizpůsobena věku žáků. 

3.1 Českokrumlovsko v pravěku

Přednáška o nejstarší historii českokrumlovského regionu se zvláštním zaměřením na okolí školy a s ukázkami typických předmětů či archeologických nálezů.

 • Lektor: Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D. (Regionální muzeum v Českém Krumlově)
 • Termín: Objednání po dohodě (vyjma termínů Terénní stanice)
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
3.2 Kamila a první zemědělci

Přednáška s workshopem zaměřená na počátky zemědělství a kulturu mladší doby kamenné.

 • Lektor: PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. (FF UK Praha)
 • Termín: každé druhé pondělí v měsíci
 • Délka programu: 90 min (ev. 45 min)
 • Místo konání: Na objednání u Vás ve škole
3.3 Jak pracuje archeolog a k čemu nám to je?

Co víme o historii? A jak to víme? Přednáška s workshopem zaměřená na metodiku a výsledky archeologické práce.

 • Lektor: PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. (FF UK Praha)
 • Termín: každé druhé pondělí v měsíci
 • Délka programu: 90 min (ev. 45 min)
 • Místo konání: Na objednání u Vás ve škole
3.4 Poklady doby bronzové z Českokrumlovska

Zajímá vás, co všechno se našlo v okolí Českého Krumlova z doby bronzové? Přijďte na zajímavou přednášku archeologa doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, který se pravěkem zabývá.

 • Lektor: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (JČM)
 • Termín: po dohodě
 • Délka programu: 45 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
3.5 Den v pravěku

Půldenní či celodenní bohatý program v přírodě, kombinující povídání o životě našich předků s praktickým zkoušením dobových technologií a činností.

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D., tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese archeologie@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 2 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Národopis

4.1 Českokrumlovsko jako národopisná oblast

Studenti se seznámí s významnými národopisnými regiony v rámci České republiky. O něco detailnější popis bude věnován Českokrumlovsku.

 • národopisné regiony ČR
 • Doudlebsko
 • jižní část regionu Český Krumlov před II. světovou válkou
 • změny osídlení po II. světové válce
 • určeno pro žáky SŠ
4.2 Hmotná kultura našeho regionu

Obsahem prezentace jsou oblasti lidské činnosti, které charakterizují náš region. její součástí budou fotografie, obrazový materiál. V některých případech také konkrétní ukázky jednotlivých předmětů.

 • lidový oděv – kroj
 • stavitelství – architektura
 • způsob obživy – strava a kuchyně
 • řemesla
4.3 Duchovní kultura našeho regionu

Formou prezentace jsou představeny kulturní projevy, typické pro region Český Krumlov. Její součástí budou fotografie, obrazový materiál, audiovizuální ukázky a v některých případech také konkrétní předměty.

 • lidová slovesnost
 • tradiční hudba a písně, tanec
 • lidová výtvarná kultura
 • zvykosloví
 • určeno pro žáky ZŠ, SŠ
4.4 Lidové svátky

Přednášky formou prezentace seznamuje s nejvýznamnějšími svátky českých zemí a našeho regionu v rámci celého roku. Všímá si jak křesťanských tradic, tak i původních lidových svátků a zvyků.

 • Masopust
 • Velikonoce
 • Poutě
 • Dožínky
 • Posvícení
 • Dušičky (Památka zesnulých)
 • Advent
 • Vánoce

Určeno pro žáky ZŠ, SŠ

4.5 Náboženské tradice

Přednáška formou prezentace seznamuje s nejvýznamnějšími náboženskými tradicemi. Hlavní pozornost je věnována křesťanství. Studenti jsou seznamováni jak s historickými souvislostmi vzniku a vývoje tohoto náboženství, tak se základními pojmy a symboly (Křesťanství, Judaismus, Islám)

 • pro žáky SŠ

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Alice Glaserová, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese glaserova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Terénní stanice

POZOR! Od září 2016 se z technických důvodů přesouvá provoz Terénní stanice z Křížového vrchu do Prokešovi zahrady. Nabídka programů zůstává ovšem nezměněna a bude pro Vás v letošním školním roce s otevřena ve dvou turnusech na podzim a na jaře. Na Vás je, abyste si vybrali den a hodinu, která Vám bude vyhovovat. 

Programy jsou vhodné jako doplněk k výuce dějepisu a znalosti lokální historie, neboť jsou tematicky zaměřeny na jednotlivá významná období pravěkého osídlení Českokrumlovska a seznamují děti s důležitými lokalitami, archeologickými nálezy a typickými nástroji. Kromě povídání s ukázkami mají také praktickou část, která spočívá v interaktivní práci s replikami typických nástrojů a předmětů a je zaměřená na spolupráci dětí ve skupině (tlupě).Nabídky programů naleznete níže.

 • Délka každého programu je 60 – 120 minut (na přání lze upravit)
 • Cena: 40,- Kč za žáka (při celodenním programu 70,- Kč za žáka)

Programy závazně objednávejte na emailu archeologie@muzeumck.cz.cz nebo telefonicky 380 711 674 nebo 775 313 225. Rezervaci je nutné uzavřít minimálně týden před vybraným termínem.

Na Vaší návštěvu v pravěku se těší experimentální tým RMČK.

Přehled termínů a obsazenost

Programy
1.1. Lovci a sběrači (Hurá na mamuty!)

(paleolit – mezolit)

Jak žili lidé ve starší době kamenné? Co jedli, do čeho se oblékali, jako nástroje používali a co uměli?

Přijďte se podívat, jak vypadal všední den pravěké tlupy. Program Vás seznámí s nejstaršími českokrumlovskými lokalitami a náílezy, vyzkoušíte si práci s kamennými nástroji, rozdělávání ohně i shánění obživy – lov a sběr.

1.2. První zemědělci

(Neolit)

Na začátku bylo zrno. Ale kde se vlastně vzalo? A co všechno z něho vyrostlo?

Počátky zemědělství a domestikace v mladší době kamenné jsou základem celé naší civilizace. Program Vás seznámí s českokrumlovským osídlením prvních zemědělců a jejich způsobem života; novými plodinami, nástroji i technologiemi jako je výroba keramiky, tkaní z rostlinných materiálů nebo drcení obilí na zrnotěrce. Ale i lov je stále důležitým zdrojem potravy.

1.3. Doba bronzová

Září jako slunce, ale je studený a tvrdý jako kámen – co je to? Malý zázrak – první kov!

Starší doba bronzová je dobou prvního velkého rozkvětu osídlení Českokrumlovska, kudy podél toku Vltavy a Malše proudí měď z alpských ložisek do Evropy. Program Vás seznámí s kulturou, dálkovými kontatky a lokalitami starší doby bronzové. Jeho součástí jsou ukázky měděných ingotů, bronzových nástrojů a šperků, zpracování vlny (předení, tkaní na hřebenovém stávku) a již tradiční stále oblíbený lov.

1.4. Doba železná

(halštat a latén)

Může být něco lepšího než bronz? Může – železo!

Doba železná je důležitým technologickým mezníkem, nové vynálezy značně posouvají efektivitu výroby i úroveň společnosti, která se výrazně stratifikuje. Program Vás seznámí s novou podobou nástrojů a s převratnými vynálezy v oboru hrnčířství, železářství, tkalcovství, mlynářství i s první mincovnictvím na našem území. Lov je stále důležitý, ale začíná také plnit významnou společenskou funkci.

1.5. Život v pravěku

Kombinovaný průřezový program na přání s ukázkami vývojové řady nástrojů a základy řemesel. Program lze přizpůsobit na míru.

Aktuálně

V TUTO CHVÍLI NEPROBÍHAJÍ ŽÁDNÉ PROGRAMY PRO DĚTI