Přednášky, besedy a tvůrčí dílny pro školáky

Vyberte akci pro vaše žáky a domluvte její konání s přednášejícím.

Město Český Krumlov

1.1 U modelu města Český Krumlov

Přijďte se podívat na model Českého Krumlova z počátku 19. století, kde máte centrum města jako na dlani. Dozvíte se mnoho zajímavého jak z historie města, tak z jeho okolí. V případě zájmu na vás čeká tvořivá dílna. V případě zájmu jsou k dispozici pracovní listy.

 • pro ZŠ a SŠ
 • čas: 45 min
1.2 Středověký Český Krumlov

Procházka historickým centrem města.

 • pro ZŠ a SŠ
 • pro 1. stupeň ZŠ jsou připraveny pracovní listy
 • čas: 90 min
1.3 Domky, domečky…

Máte chuť vystřihovat, lepit, vybarvovat a dokreslovat? Přijďte, připravili jsme pro vás některé historické domy města Českého Krumlova, které můžete nejen dotvořit, ale i porovnat s modelem města a podívat se, jak vypadaly na počátku 19. století.

 • určeno pro 1. ZŠ
 • čas: 90 min
1.4 Za cechy a řemesly

Během 90 minut se nejen s řemesly seznámíte, ale hravou formou si je i vyzkoušíte. Máme pro vás připravené řemeslo řeznické, mlynářské, provaznické a lékárenství.

 • pro ZŠ
 • čas: 90 min
1.5 Cesta za patronem muzea

Jako jiná muzea, tak i my máme svého patrona. Po cestě za ním na vás čekají různé aktivity, jako například hádanky, soutěž a výtvarná dílna

 • pro  MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ
 • čas: 90 min
1.6 Jak se žije medvědům?

Jak medvědi žijí? Co baští nejraději? Rádi vám život medvědů přiblížíme. V případě zájmu můžeme medvědáře Jana Černého a medvědí sourozence na zámku navštívit. Na všechny zvídavé otázky vám medvědář rád odpoví.

 • pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • čas: 45 min, s návštěvou medvědáře 120 min
1.7 Čarodějnice v dějinách

Zajímá vás čarodějnictví? Čím se čarodějnice zabývaly? Proč byly v minulosti pronásledovány? To vám zodpoví pracovnice muzea Mgr. Vladimíra Podaná. (Tento program můžeme hravou formou přizpůsobit MŠ a 1. stupni ZŠ. Čeká na vás kvíz, poznávání bylinek, kouzlení a výroba kalendáře.)

 • pro 2. stupeň ZŠ
 • čas: 45 min
1.8 Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Čtení a poté povídání o nesmrtelné pohádce Josefa Čapka. Koneckonců, jak je v pohádce uvedeno, dort patří ke každé oslavě. Společně zjistíme, jaké suroviny do dortu patří, či naopak nepatří. Součástí bude i povídání o tom, jak a kdy vznikl první dort a veselé střípky z historie dortů.  Programem vás bude provázet Jarmila Mandžuková, autorka populárně naučných knih.

 • Pro mladší žáky
 • čas: 60 min
1.9 Pohádka o řepě

Čtení a poté povídání o známé pohádce. Poselství této pohádky je jasné – když dospělí, děti i zvířátka „táhnou za jeden provaz“ a vzájemně si pomáhají, tak se dílo podaří. České úsloví „je zdravý jako řepa“ není daleko od pravdy. Budeme si povídat o řepě a dalších druzích zeleniny, které jsou důležité pro naše zdraví. Součástí bude i povídání o tom, co všechno potřebuje zelenina, aby vyrostla. Programem vás bude provázet Jarmila Mandžuková.

 • Pro mladší žáky
 • čas: 60 min
1.10 Pohádka o Koblížkovi

Pohádka o Koblížkovi je hravá a voňavá. Po přečtení krátké pohádky si budeme povídat, jaká další zvířátka se mohla s Koblížkem potkat (srna, ježek, jezevec, kočička…), ale jak jen chytrá liška nad Koblížkem vyzrála. Je liška opravdu tak chytrá? A jak vzniklo přirovnání „je chytrý jako liška“? Součástí bude i povídání o koblihách, jak vznikly a proč jsou ve světě tolik oblíbené. Programem vás bude provázet Jarmila Mandžuková.

 • Pro mladší žáky
 • čas: 60 min
1.11 Dějiny na talíři

Jsou dějiny a dějiny. Ve velkých dějinách, o kterých se většinou dozvíme ze školních učebnic, se podepisují mezinárodní smlouvy, vyhlašují memoranda, střílí kanóny…. Ale pak jsou ještě druhé dějiny. Dějiny všedního života a životního stylu. O nich se učebnice zmiňují jen výjimečně. Ale o co méně se o této historii píše, o to více se dotýká každého z nás. Revoluce a velké změny probíhají i na našem talíři. S touto přednáškou se vydáme za historií stravování, která je zajímavá a plná překvapení. Programem vás bude provázet Jarmila Mandžuková.

 • Pro starší žáky
 • čas: 60 min

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Miloslava Caisová, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese caisova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Regionální zajímavosti

2.1 Českoslovenští legionáři za 1. světové války

Vznik a vývoj Československých legií za 1. světové války a krátce po vzniku Československé republiky.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná podana@muzeumck.cz
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
2.2 Československý 2. odboj na Západě ve 2. světové válce

Československé vojenské jednotky v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii (Československá samostatná obrněná brigáda, RAF, Special Operation Executive) za 2. světové války.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná podana@muzeumck.cz
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
2.3 Osudové osmičky

Počítačová prezentace událostí od roku 1918 do roku 1968 v našem regionu.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná podana@muzeumck.cz
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
2.4 Rodokmeny

Dozvíte se, v jakých pramenech se dá pro rùzná období pátrat a jaké informace v nich najdete (případně v jakých archivech jsou uloženy). Dále budete informováni o nejčastějších problémech, se kterými se mùžete setkat, a budou vám ukázány možnosti, jak je překonat nebo se jim hned v počátku vyhnout. Ve druhé části se podíváte na internetové stránky archivů (českých i zahraničních) s digitalizovanými prameny a rùzné stránky s pomùckami, vyhledávači a editovanými prameny, které mùžete při hledání využít.

 • Přednášející: Mgr. Vladimíra Podaná podana@muzeumck.cz
 • pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Vladimíra Podaná, tel. č. 702 284 946 nebo na e-mailové adrese podana@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 2 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Národopis

3.1 Tradiční lidová kultura regionu Český Krumlov I.

Region z pohledu etnografie. Způsob života obyvatel Českokrumlovska ve venkovském prostředí. Hmotná kultura: lidová architektura, kroj, řemesla, zemědělská výroba

 • Přednášející: Mgr. Alice Glaserová glaserova@muzeumck.cz.
 • pro ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově, po dohodě u Vás ve škole
3.2 Tradiční lidová kultura regionu Český Krumlov II.

Region z pohledu etnografie. Způsob života obyvatel Českokrumlovska ve venkovském prostředí. Duchovní kultura: lidová slovesnost, zvyky, obyčeje.

 • Přednášející: Mgr. Alice Glaserová glaserova@muzeumck.cz.
 • pro ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově, po dohodě u Vás ve škole
3.3 Českokrumlovsko jako národopisný region

Nejznámější národopisné oblasti v rámci České republiky. Charakteristika jednotlivých oblastí. Vymezení a specifika našeho regionu. Osídlení, způsob obživy, národnostní složení.

 • Přednášející: Mgr. Alice Glaserová glaserova@muzeumck.cz.
 • pro ZŠ a SŠ
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově, po dohodě u Vás ve škole

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Alice Glaserová, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese glaserova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)
 • Přednášky jsou konány formou počítačové prezentace.

Archeologie

4.1 Den v pravěku

Přijeďte zažít den v pravěku. Přednáška obsahuje základní přehled informací o tom, co naši předci v minulosti jedli, kde a v čem žili, čemu se věnovali a v co věřili. Program klade důraz na českokrumlovský region. Interaktivní povídání je také doplněno o ukázky replik typických nástrojů a předmětů.

 • Lektor: Mgr. Veronika Hlaváčová (Regionální muzeum v Českém Krumlově)
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Terénní stanice
4.2 Českokrumlovsko v pravěku

Přednáška o nejstarší historii českokrumlovského regionu se zvláštním zaměřením na okolí školy a s ukázkami typických předmětů či archeologických nálezů.

 • Lektor: Mgr. Veronika Hlaváčová (Regionální muzeum v Českém Krumlově)
 • Délka programu: 45 – 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově nebo u Vás ve škole
4.3 Jak pracuje archeolog a k čemu nám to je?

Co víme o historii? A jak to víme? Přednáška s workshopem zaměřená na metodiku a výsledky archeologické práce.

 • Lektor: PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. (FF UK Praha)
 • Termín: každé druhé pondělí v měsíci
 • Délka programu: 45 – 90 min

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Veronika Hlaváčová, tel. č. 722 991 162 nebo na e-mailové adrese hlavacova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 2 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Terénní stanice

Z důvodu budování areálu pravěkého osídlení je Terénní stanice experimentální archeologie – Prokešova zahrada pro návštěvníky dočasně nepřístupná. O otevření Vás budeme v předstihu informovat. Sledujte náš web a sociální sítě!

INFORMACE K CHYSTANÝM PROGRAMŮM

Nabídka programů je standartně ve dvou turnusech na podzim a na jaře. Na Vás je, abyste si vybrali den a hodinu, která Vám bude vyhovovat.

Programy jsou vhodné jako doplněk k výuce dějepisu a znalosti lokální historie, neboť jsou tematicky zaměřeny na jednotlivá významná období pravěkého osídlení Českokrumlovska a seznamují děti s důležitými lokalitami, archeologickými nálezy a typickými nástroji. Kromě povídání s ukázkami mají také praktickou část, která spočívá v interaktivní práci s replikami typických nástrojů a předmětů a je zaměřená na spolupráci dětí ve skupině (tlupě).Nabídky programů naleznete níže.

 • Délka každého programu je 60 – 120 minut (na přání lze upravit)
 • Cena: 40,- Kč za žáka (při celodenním programu 70,- Kč za žáka)

Programy závazně objednávejte na emailu hlavacova@muzeumck.cz nebo telefonicky 380 711 674 nebo 722 991 162. Rezervaci je nutné uzavřít minimálně týden před vybraným termínem.

Na Vaší návštěvu v pravěku se těší experimentální tým RMČK.

Programy
1.1. Lovci a sběrači (Hurá na mamuty!)

(paleolit – mezolit)

Jak žili lidé ve starší době kamenné? Co jedli, do čeho se oblékali, jako nástroje používali a co uměli?

Přijďte se podívat, jak vypadal všední den pravěké tlupy. Program Vás seznámí s nejstaršími českokrumlovskými lokalitami a nálezy, vyzkoušíte si práci s kamennými nástroji, rozdělávání ohně i shánění obživy – lov a sběr.

1.2. První zemědělci

(Neolit)

Na začátku bylo zrno. Ale kde se vlastně vzalo? A co všechno z něho vyrostlo?

Počátky zemědělství a domestikace v mladší době kamenné jsou základem celé naší civilizace. Program Vás seznámí s českokrumlovským osídlením prvních zemědělců a jejich způsobem života; novými plodinami, nástroji i technologiemi jako je výroba keramiky, tkaní z rostlinných materiálů nebo drcení obilí na zrnotěrce. Ale i lov je stále důležitým zdrojem potravy.

1.3. Doba bronzová

Září jako slunce, ale je studený a tvrdý jako kámen – co je to? Malý zázrak – první kov!

Starší doba bronzová je dobou prvního velkého rozkvětu osídlení Českokrumlovska, kudy podél toku Vltavy a Malše proudí měď z alpských ložisek do Evropy. Program Vás seznámí s kulturou, dálkovými kontatky a lokalitami starší doby bronzové. Jeho součástí jsou ukázky měděných ingotů, bronzových nástrojů a šperků, zpracování vlny (předení, tkaní na hřebenovém stávku) a již tradiční stále oblíbený lov.

1.4. Doba železná

(halštat a latén)

Může být něco lepšího než bronz? Může – železo!

Doba železná je důležitým technologickým mezníkem, nové vynálezy značně posouvají efektivitu výroby i úroveň společnosti, která se výrazně stratifikuje. Program Vás seznámí s novou podobou nástrojů a s převratnými vynálezy v oboru hrnčířství, železářství, tkalcovství, mlynářství i s první mincovnictvím na našem území. Lov je stále důležitý, ale začíná také plnit významnou společenskou funkci.

1.5. Život v pravěku

Kombinovaný průřezový program na přání s ukázkami vývojové řady nástrojů a základy řemesel. Program lze přizpůsobit na míru.

Workshopy

Vyzkoušej si enkaustiku

Enkaustika je stará výtvarná technika, která nevyžaduje velký malířský um, ani talent. Vyzkoušíte si ji u nás v muzeu na enkaustické plotně pomocí nahřátých voskových barev. Vytvořenou práci si ještě můžete voskovými pastely dokreslit a vložit do pasparty.

 • Délka programu: 90 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Slaměné obrazy

Slaměné obrazy jsou řemeslné předměty vyrobené tvarováním slámy do vzorů a jejich následné skládání do různých tvarů.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Výroba kosmetiky

Výroba mýdla, vonné soli, tuhého deodorantu či balzámu na rty. To vše si vyzkoušíte a lektor vás provede tímto krásným a voňavým řemeslem

 • Délka programu: 120 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Bylinky a jejich využití v běžném života

Lektor vás provede alchymií a magickou silou bylinek okolo nás. Ukážeme si jejich praktické využití a něco společně namícháme

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Linoryt

Děti se seznámí s nástroji, s postupem, jak se linoryt tvoří a na závěr si ukážeme tisk.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Paličkování a předení 

Ukážeme si nástroje na paličkování, řekneme si něco o historii a vyzkoušíme si paličkování v praxi.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Formičky na vytlačovaný perník

Řezbář nás provede historií vytlačovaného perníku, ukáže nám nástroje a dříví, které na formičky používá a pracovní postup.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Quilling

Quilling neboli papírové filigrány je technika, která využívá proužků papíru. Ty jsou stáčeny, tvarovány a lepeny do různých obrazců a tvarů.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Práce s plotrem

Ukázka práce na plotru a jeho využití v současném umění a řemeslném zpracování.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Drátkování

Pomocí kleštiček, drátků a korálků vykouzlíme krásné šperky a dekorace.

 • Délka programu: 60 min
 • Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Organizační podmínky:

 • Uskutečnění výše uvedených témat zajišťuje Mgr. Miloslava Caisová, tel. č. 380 711 674 nebo na e-mailové adrese caisova@muzeumck.cz.
 • Termíny přednášek, besed a exkurzí objednávejte s předstihem minimálně 3 týdny.
 • Vstupné na každou akci činí 30,-Kč/žák; na tvůrčí dílny 30,- Kč/žák, pedagogický dozor zdarma (výjimky uvedeny)

Aktuálně

Komentované prohlídky výstav Krajina pod palbou a Tenkrát na hranici

Komentovaná prohlídka ve výstavě, možnost využít pracovní listy – při správném vyplnění si děti odnesou drobné odměny. Pro nižší ročníky komentovaná prohlídka spojená s bojovou hrou.

Vstupné 30,- Kč

Účast je nutné předem objednat na čísle +420 380 711 674