Zaměstnanci


Mgr. Filip Lýsek
ředitel muzea
lysek@muzeumck.cz

Jitka Bohdalová
vedoucí provozně ekonomického úseku – ekonom
bohdalova@muzeumck.cz

Mgr. Ivan Slavík

vedoucí odborného úseku – historik umění, knihovník, kurátor sbírek
slavik@muzeumck.cz

Mgr. Petra Effenberková
vedoucí archeologického úseku – kurátorka sbírek
effenberkova@muzeumck.cz

Lenka Hůlková
kustodka pobočky Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, provoz pobočky, dokumentátorka
stifter@muzeumck.cz

Mgr. Martina Vachová
propagace a marketing, GDPR
vachova@muzeumck.cz

Jana Linhová
provoz muzea – pokladna
pokladna@muzeumck.cz

Mgr. Vladimíra Podaná
historička a kurátorka sbírek
podana@muzeumck.cz 

Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D.
archeolog, dokumentátor, kurátor sbírkových fondů
smahelova@muzeumck.cz

Jitka Zabilková
pokladna – dozor pobočky Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané

Lenka Kohoutková
výtvarnice a dokumentátorka
kohoutkova@muzeumck.cz

Ludmila Buchalová
provoz muzea – pokladna

pokladna@muzeumck.cz

Mgr. Alice Glaserová
etnoložka, kurátorka sbírek
a správce CES
glaserova@muzeumck.cz

Jiří Chládek
konzervátor archeologického pracoviště, údržbář muzea
chladek@muzeumck.cz

Mgr. Miloslava Caisová
muzejní pedagožka a dokumentátorka
caisova@muzeumck.cz 


Radim Hanuš
technik – dokumentátor archeologického pracoviště
hanus@muzeumck.cz