Zaměstnanci

Oddělení ředitele
Mgr. Ivan Slavík

pověřený ředitel, historik umění, knihovník, kurátor sbírek

slavik@muzeumck.cz

+420 724 942 386

Mgr. Martina Vachová

propagace a marketing, GDPR

vachova@muzeumck.cz

+420 702 285 001

Lenka Kohoutková

výtvarnice a dokumentátorka

kohoutkova@muzeumck.cz

Ekonomicko-provozní oddělení
Jitka Bohdalová

vedoucí provozně ekonomického úseku – ekonom

bohdalova@muzeumck.cz

+420 702 285 279

Jana Linhová

provoz muzea – pokladna

pokladna@muzeumck.cz

David Koleňák

provoz muzea - pokladna

Katarína Jurčíková

uklízečka

Odborné oddělení
Mgr. Alice Glaserová

vedoucí odborného úseku, etnoložka, kurátorka sbírek, správce CES

glaserova@muzeumck.cz

+420 702 285 016

Mgr. Vladimíra Podaná

historička a kurátorka sbírek

podana@muzeumck.cz

+420 702 284 946

Mgr. Miloslava Caisová

muzejní pedagožka a dokumentátorka

caisova@muzeumck.cz

Archeologické oddělení
Mgr. Petra Effenberková

vedoucí archeologického úseku – kurátorka sbírek

effenberkova@muzeumck.cz

+420 702 285 216

Mgr. Veronika Hlaváčová

archeoložka, edukátorka

hlavacova@muzeumck.cz

+420 722 991 162

Jiří Chládek

konzervátor archeologického pracoviště, údržbář muzea

chladek@muzeumck.cz

Radim Hanuš

technik – dokumentátor archeologického pracoviště

hanus@muzeumck.cz

+420 702 284 919

Památník Adalberta Stiftera
Lenka Hůlková

kustodka pobočky Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, provoz pobočky, dokumentátorka

stifter@muzeumck.cz

+420 702 285 171