Zaměstnanci


Mgr. Filip Lýsek
ředitel muzea
+420 724 942 386 lysek@muzeumck.cz

Jitka Bohdalová
vedoucí provozně ekonomického úseku – ekonom
tel.: +420 702 285 279 bohdalova@muzeumck.cz

Mgr. Ivan Slavík

vedoucí odborného úseku – historik umění, knihovník, kurátor sbírek
tel.: +420 702 285 278 slavik@muzeumck.cz

Mgr. Petra Effenberková
vedoucí archeologického úseku – kurátorka sbírek
tel.: +420 702 285 216 effenberkova@muzeumck.cz

Lenka Hůlková
kustodka pobočky Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, provoz pobočky, dokumentátorka
tel.: +420 702 285 171 stifter@muzeumck.cz

Mgr. Martina Vachová
propagace a marketing, GDPR
tel.: +420 702 285 001 vachova@muzeumck.cz

Jana Linhová
provoz muzea – pokladna
pokladna@muzeumck.cz

Mgr. Vladimíra Podaná
historička a kurátorka sbírek
tel.: +420 702 284 946 podana@muzeumck.cz

Mgr. Veronika Hlaváčová
archeoložka, edukátorka
tel.: +420 722 991 162 hlavacova@muzeumck.cz

Jitka Zabilková
pokladna – dozor pobočky Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané

Lenka Kohoutková
výtvarnice a dokumentátorka
kohoutkova@muzeumck.cz

Ludmila Buchalová
provoz muzea – pokladna

pokladna@muzeumck.cz

Mgr. Alice Glaserová
etnoložka, kurátorka sbírek
a správce CES
tel.: +420 702 285 016 glaserova@muzeumck.cz

Jiří Chládek
konzervátor archeologického pracoviště, údržbář muzea
chladek@muzeumck.cz

Mgr. Miloslava Caisová
muzejní pedagožka a dokumentátorka
caisova@muzeumck.cz


Radim Hanuš
technik – dokumentátor archeologického pracoviště
tel.: +420 702 284 919 hanus@muzeumck.cz