Služby pro badatele a poradenská činnost

Pro badatele

Pro nahlížení do nálezových zpráv nebo pro práci s materiálem muzea je nutné se předem objednat. Příslušný kontakt naleznete v sekci Kontakty.

 • Badatelské služby poskytujeme v provozních hodinách muzea.
 • Naši pracovníci poskytují odborné konzultace především z těchto oborů: historie (regionální historie), dějiny umění a řemesel, etnografie, archeologie, muzejní pedagogika.
 • K prezenčnímu studiu je možné využívat fondy muzejní knihovny.

Pro stavebníky

Regionální muzeum v Českém Krumlově  má od roku 1994 uzavřenou s Akademií  věd ČR platnou dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů  podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové památkové péči v platném znění a je tedy organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy.

Co nabízíme:

 • vystavení předběžného vyjádření ke stavebnímu záměru z hlediska památkového zákona  (formulář ke stažení Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru),
 • poskytování informací o výzkumu a povinnostech stavebníka ve smyslu zákona o památkové péči (co byste měli vědět, než začnete stavět),
 • předběžný odhad archeologických prací, postupu a provedení předstihového výzkumu,
 • provádění archeologického dohledu a archeologických výzkumů (formulář pro Oznámení stavebního záměru),
 • vystavení expertního listu ke kolaudaci stavby po provedení dozoru či výzkumu na stavbě,
 • konzultace a dotazy týkající se archeologie a památkové péče,
 • při zpracování investičních záměrů a projektů dále nabízíme využívání muzejní sbírky (využívané fondy: archeologie, ikonografie města a regionu, kartografie, fotoarchiv, historické pohlednice, muzejní knihovna).
Chystáte se stavět? Přečtěte si, prosím, letáček a vyplňte formulář:

Formulář a letáčky ke stažení:

Elektronický formulář:

Máte-li jakékoliv otázky, zavolejte nám na tel. +420 380 711 674 nebo napište na archeologie@muzeumck.cz

Další užitečné informace a dokumenty ke stažení:

Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Archeologie a Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Archeologie a Stavební zákon č 50/1976 Sb o územním plánování a stavebním řádu

Plakát - chraňte archeologické památky

Pronájmy

 • Nabízíme krátkodobý pronájem víceúčelového přednáškového sálu muzea včetně vybavení (promítací a audio technika, připojení k internetu).
 • Užití jiných prostor muzea – sály expozice, expoziční chodby a výstavní sály pro profesionální filmování, pořizování videozáznamů a fotografování.

Ceník pronájmů RMCK