Příběh našeho muzea

Historická fotka budovy muzea
Na konci Horní ulice bezprostředně u mostu bývalé Horní brány stojí impozantní budova bývalého jezuitkého gymnázia (semináře), dnes Regionálního muzea, čp. 152. Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 – 1652.

Společně s  kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732  byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970.

V roce 1773 byl činnost jezuitského řádu zrušena a dekretem z 25. května 1777 byl zrušen i seminář. Jako německá hlavní škola (Haupschule), později dívčí škola a německé městské gymnázium sloužila budova školským účelům až do roku 1945.

Ke škole přiléhal dvůr se zahradou a vyhlídkovou terasou, které byly využívány ke studiu, sportu a oddechu. Po druhé světové válce získaly v roce 1946 bývalý seminář muzeum a archiv. První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena v roce 1952. Současná podoba stavby je výsledkem celkové rekonstrukce z let 1970 – 1980, po jejímž ukončení zde bylo zpřístupněno pracoviště a expoziční místnosti Regionálního muzea.