Přijďte a vstupte do adventu s námi, s láskou k řemeslu, s rukodělnými činnostmi, domácími výrobky, pohádkovým vyprávěním, jarmarečním kvízem, s nakupování – inspirací – tvořením pro radost sobě, blízkým, k Vánocům, k Mikuláši a zastavením se…

Letos se akce koná o svátku sv. Ondřeje, tedy prvním adventním svátku…nebudou chybět ani svatoondřejské věštby…

Na konání adventního lidového jarmarku se každoročně podílí společně s pořadatelem, tedy muzeem, město Horní Planá, řada nadšenců, místní školy, spolky, obchodníci a řemeslníci z místa a z regionu.

Těšíme se na atmosféru a na všechny návštěvníky!

Sdílet