Prezentace významných archeologických lokalit a nálezů od pravěku do 20. století.

Širší oblast Boleticka byla osídlena od nejstarších období pravěku. V krajině jsou dochována mohylová pohřebiště i opevněná hradiště doby bronzové, železné i z raného středověku. Od 13. století bylo území intenzivně kolonizováno, vystavěny byly kostely, založena města i malé vesnice, které se od novověku rozrostly o sklářské, uhlířské a dřevařské osady. Staletá kontinuita osídlení byla radikálně přerušena v polovině 20. století, kdy bylo z českého pohraničí odsunuto obyvatelstvo německé národnosti. V pohraničním a zakázaném pásmu, ale i v nově zřízených vojenských výcvikových prostorech bylo postupně srovnáno se zemí více jak 50 000 budov. Průzkum zaniklých vesnic s relikty objektů, původní hmotná kultura a přírodní prostředí se staly nedílnou součástí tzv. archeologie 20. století.

Přednášející:

  • Mgr. Petra Effenberková, Regionální muzeum v Českém Krumlově
  • Mgr. Jindřich Vágner, Prachatické muzeum

Vstupné: 30,- Kč

Plakát ke stažení

Sdílet