Jihočeský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje č. 1023/2016/RK-96 ze dne 8. 9. 2016 výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2017.

  • Návrhy na udělení Ceny lze podávat písemně na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje od 3. října 2016 až do 31. prosince 2016,
  • Na udělení Ceny je možno nominovat jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město.
Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií:
  • řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky,
  • rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady),
  • revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů.

Dokumenty ke stažení a další informace 

Sdílet