V jubilejním roce 2014, kdy si připomínáme nejen 100 let od vypuknutí I. světové války ale i 25 let od pádu železné opony, zařazuje muzeum na říjen a listopad výstavu „Českokrumlovsko ve třetím odboji“, která se u příležitosti výročí čtvrtstoletí od pádu železné opony věnuje fenoménu tzv. třetího odboje mezi léty 1948 – 1956 a to se zvláštním zřetelem k neznámým nebo zapomenutým osudům některých jeho regionálních protagonistů, dobovému kontextu čs. vězeňství 50. let., amnestiím či bezpečnostním složkám.

Součástí výstavy bude mj. dobová zpravodajská technika používaná složkami Státní bezpečnosti v 50. let 20. století, předměty vztahující se k činnosti kurýrů, pohraniční stráže nebo československého vězeňství.

 

Sdílet