VÝSTAVA

Dřevoryty a knihy

Ve výstavních prostorech Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané, který je pobočkou Regionálního muzea v Českém Krumlově, představuje své nejnovější práce hornorakouský grafik Christian Thanhäuser (*1956). Cyklus dřevorytů „Po zarostlém chodníčku“ – celkem 50 motivů, vyřezaných do štočků z hruškového a smrkového dřeva – je výsledkem jeho studijních návštěv Šumavy v posledních dvou letech. Thanhäuser, žijící a tvořící v Ottensheimu na Dunaji nedaleko Lince, se ve své umělecké tvorbě věnuje téměř výlučně technice dřevořezu a perokresbě. V roce 1989 založil vlastní nakladatelství Edition Thanhäuser, ilustroval více než 100 knih a s velkým ohlasem samostatně vystavoval v mnoha evropských zemích (mj. Švýcarsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Ukrajina) ale také v Turecku a v Číně. Jeho knihy, vydávané v malém nákladu a mnohé tištěné v bibliofilském provedení, jsou příkladem mimořádně vysoké grafické a knižní kultury. Ne náhodou byl autor v minulosti oceněn vyznamenáním za nejhezčí knihu Rakouska. Byl i jedním z prvních rakouských umělců, který se po roce 1989 představil českému publiku na výstavě v českokrumlovském muzeu (1992).  

Sdílet