Veletrh pravěké a středověké kultury KRUMBENOWE bude zahájen v Regionálním muzeu v Českém Krumlově již v pátek 29. 8. v 18.00 hodin přednáškou doc. Mgr. O. Chvojky, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na téma „Dálkové cesty a kontakty jižních Čech v pravěku“.

Přednáška bude věnovaná možné rekonstrukci obchodních cest, dovozu surovin a výrobků a kulturní výměně s přihlédnutím k nejnovějším archeologickým poznatkům.

Sdílet