ŠPALÍČEK

Československý loutkový film (1947)
Režie: Jiří Trnka, 78 min.


Slavný loutkový film, který poeticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí udržované na českém venkově. Filmová suita podle Alšova Špalíčku národních písní sestává ze šesti na sebe navazujících částí, situovaných do jednotlivých ročních období. Lyrické vyprávění dokresluje hudba Václava Trojana s využitím lidových písní, zpívaných dětmi z Kühnova sboru.

Kdy: 20. 12. od 19. hodin
Kde: víceúčelový přednáškový sál přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově, Horní 152

Vstupné 100 Kč (90 Kč pro členy filmového klubu), rezervace vstupenek na e-mailu fkkrumlov@gmail.com

Sdílet