V létě 1938 bylo v okolí Českého Krumlova zahájeno budování linie lehkého opevnění, která se měla stát hlavní obrannou frontou v případě válečného konfliktu s Německem. Krumlov sám tehdy platil za hlavní baštu jihočeských henleinovců a politické napětí a události v Mnichově vedly až k otevřenému boji místních Němců s čs. armádou začátkem října. Nejen tomu, ale i dalším souvislostem konce první ČSR na Českokrumlovsku bude věnována chystaná muzejní přednáška.

Přednášející: Jan Ciglbauer, Petr Kozel, Klub vojenské historie severní Českobudějovicko

Vstupné: 25,- Kč

*Změna programu vyhrazena

Sdílet