Přednáška se bude zabývat stavem rožmberského dominia v předvečer husitských válek a vzestupem Oldřicha II. z Rožmberka a jeho vztahy s husity, s časovým těžištěm v prvé půli dvacátých let 15. století. Jak vypadala obě znesvářená centra na jihu Čech – Tábor a Český Krumlov, jaké úklady proti sobě obě strany strojily? Roku 1420 Oldřich II. neúspěšně zaútočil na Tábor. Vojenské šarvátky i vyjednávání pokračovaly a roku 1422 se chystala táborská strana zaútočit na Český Krumlov přímo v srdci rožmberského dominia.

 

Sdílet