Hlavní výstava muzejní sezony 2019 „Indiáni – když historie ožívá“ připomene život původních, indiánských obyvatel Severní Ameriky od počátku osidlování amerického západu, až po dramatický konec jejich svobodného života. Ve výstavních prostorech se návštěvník ocitne na území indiánů Velkých plání a bude mít možnost seznámit se s jejich materiální kulturou. K vidění budou mužské a ženské kožené oděvy, které jsou zdobeny korálkovými výšivkami a ursoními ostny. Dále pak lovecké i válečné zbraně, kamenné obřadní dýmky, zařízené a zabydlené teepee, a mnoho dalších drobných či větších předmětů každodenní potřeby indiánů. Většina vystavených předmětů je dílem „Euro-indiánů“ sdružených ve spolku INDIAN CORRAL, kteří jsou fascinováni životem, historii a současností severoamerických indiánů. Výstavní kolekce bude doplněna originálními předměty ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, mimo jiné pouzdrem na nůž, které v roce 1856 osobně přivezl významný český vlastenec, národopisec a mecenáš, Vojtěch Náprstek. Poutavým exponátem bude jistě i preparovaná hlava legendárního savce severoamerických prérií, Bizona, zapůjčená pro výstavu díky laskavosti Bizoní farmy Smrhov. K dokreslení atmosféry přispějí kresby a knižní ilustrace Davida Jana Žáka (autor knihy Návrat Krále Šumavy). Výstavu doprovodí tematicky zaměřené přednášky a workshopy. Samozřejmě nezapomínáme ani na malé návštěvníky, kteří jistě ocení interaktivní indiánskou hernu, jejíž součástí bude také tvořivá dílna a lovecká stezka.

INDIAN CORRAL sdružuje příznivce kultur amerických indiánů nejen v České republice, ale i po celém světě. Spolek vznikl v roce 1990, ale jeho počátky sahají již do osmdesátých let a patří do celosvětové organizace Westerners International se sídlem v Oklahomě, v USA. Hlavní činností spolku je pořádání táboření po vzoru severoamerických indiánských etnik, vzdělávacích aktivit (workshopy, výstavy, knihovna) a moderních tanečních a hudebních slavností powwow. Zájem uskupení zahrnuje jak studium dávné historie, tak současnou situaci původních etnik Severní Ameriky. Při svých teoretických i praktických činnostech se členové snaží postihnout materiální i duchovní stránky jejich indiánských vzorů. Jednotliví členové si uvědomují, že nejsou rodilými indiáni, a že jsou jen pokornými obdivovateli jejich způsobu života, pohledu na svět, a trpělivými hledači polozapomenutých souvislostí.

Regionální muzeum v Českém Krumlově srdečně zve návštěvníky ke zhlédnutí této výstavy a těší se na společné setkávání na Velkých pláních severní Ameriky a při tematických přednáškách a workshopech.

Vstupné během SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE: v pátek 21. 6. 2019 od 12:30 zdarma, v sobotu 22. 6. a neděli 23. 6. 2019 zdarma celý den.

Sdílet