Jana Pešková – akvarely
a keramický model města Jany a Petra Peškových

Jméno Jany Peškové (*1947) vešlo do povědomí kulturní veřejnosti především díky její dlouhodobé tvorbě v oboru keramiky, kterou vystudovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni. Po roce 1968 se věnovala využití keramiky v oboru památkové péče, především při ztvárnění formálně i technologicky přesných replik, které doplňují řadu exteriérů i interiérů průběžně restaurovaných historických domů v Českém Krumlově, včetně zdejšího zámku. Po roce 1990 se stala členkou zakládajícího pedagogického sboru českokrumlovské Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, zprvu při výuce v ateliérech keramiky a následně i malby, kde působí dodnes.

Jana Pešková je také spoluautorkou unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, na jehož přípravě i výsledném ztvárnění se podílela se svým manželem Ing. arch. Petrem Peškem v letech 1977-1984. Kromě pracovní dokumentace představuje výstava vůbec poprvé i výběr z detailních kresebných studií Jany Peškové, které bylo nutno pořídit ještě před začátkem vlastního trojrozměrného ztvárnění z hlíny.

Výsledný model v měřítku 1:200, který zachycuje podobu města kolem roku 1800, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším exponátům muzea. Je nejen mimořádně působivým keramickým artefaktem, ale také slouží návštěvníkům k rychlému předání informací o složité topografii historického centra při pohledu z „ptačí perspektivy“. Jeho tvůrcům, kteří mu věnovali bezmála deset let práce, však šlo především o to, aby k oněm staletým stavebním skvostům, zvěčněným na modelu, přistupovaly současné i budoucí generace poučeně, moudře a s náležitě pokornou úctou.

Vernisáž výstavy s kulturním programem a za účasti Jany a Petra Peškových proběhne v úterý, dne 29. září 2020 od 18 hodin.

‼️DŮLEŽITÉ INFORMACE K VERNISÁŽI‼️

Slavnostní zahájení výstavy “Jana Pešková – akvarely a keramický model města Jany a Petra peškových proběhne za zpřísněných hygienických opatření:

 1. U vstupu do muzea je umístěn stojan s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce. Je nutné si dezinfikovat ruce.
 2. Kapacita přednáškového sálu je omezena na 70 míst k sezení. Místa k stání nebudou povolena.
 3.  

  Během akce a stejně tak po celou dobu návštěvy muzea jsou roušky povinné.

 4.  

  V případě opuštění svého místa k sezení a pohybu po budově je nutné udržovat mezi sebou dvoumetrové rozestupy.

 5.  

  Vernisáž proběhne bez tradičního občerstvení/rautu.

Tisková zpráva: Jana Pešková – akvarely a keramický model města Jany a Petra Peškových

Sdílet