KLEŤ A BLANSKÝ LES, KRAJINA V OBRAZECH

V roce 2014 byl z iniciativy Českého svazu ochránců přírody v Českých Budějovicích připraven a vydán mimořádně zajímavý knižní titul „Kleť a Blanský les – obraz krajiny, krajina v obrazech“. V něm se hora Kleť i okolní přírodní či kulturní krajina na rozhraní Šumavy a českobudějovické kotliny představuje coby inspirační zdroj mnoha výtvarných umělců. Kniha představuje reprezentativní výběr 101 reprodukcí obrazů a grafiky od 18. století až do současnosti. Z převážné části originály těchto obrazů, zapůjčené z muzejních, z galerijních, ale také z obecních a ze soukromých sbírek, představí Regionální muzeum v Českém Krumlově na samostatné premiérové výstavě, která se bude konat ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově od 17. dubna do 17. května 2015. Vernisáž výstavy se uskuteční v Regionálním muzeu v Českém Krumlově v pátek 17. dubna v 18.00 hodin.

Na nejstarších vystavených obrazech, kterými jsou veduty historicky a kulturně významných jihočeských lokalit (např. Český Krumlov, Zlatá Koruna, Červený Dvůr, Kuklov), tvoří výrazně táhlý horský masiv Kleti zprvu pouze doplňující a harmonizující pozadí kompozic, v jejichž centru stojí převážně architektura. Jako ústřední motiv obrazů se tato typická a nezaměnitelná dominanta jižních Čech objevuje poněkud později, především v krajinomalbě 20. století. Členitá silueta hory, od jejíhož úpatí se z perspektiv všech světových stran za sebou i vedle sebe vrství řada zalesněných návrší až k samotnému vrcholu, lákala malíře v průběhu všech ročních období. Obzvláště působivá témata nabízí Kleť při pohledu od severu – zrcadlení hory v rybnících, motivy mlhy na jejích úbočích, dramata letních bouřkových mraků i neopakovatelné barevné tóny západu slunce nad vrcholem. Pro svoji polohu, tvar i monumentalitu byl masiv Blanského lesa již v dávné minulosti zcela příznačně nazýván „ouverturou Šumavy“. Četné výtvarně zajímavé náměty poskytují skupiny žulových balvanů i malebné skalní formace v horní partii hory, stejně jako prolínání listnatého lesního porostu s jehličnatým, nabízející zejména v podzimních měsících ty nejpestřejší barevné motivy.

Nezaměnitelnou s jinými horami činí Kleť dvě stavby na jejím vrcholu – starší kamenná vyhlídková věž z roku 1825 a novější televizní vysílač ze 70. let 20. století. Ke svébytnému výtvarnému zpracování vybízel umělce rovněž velkolepý výhled z Kleti, o němž se právem tvrdí, že nemá na Šumavě srovnání.  Na jeho jižním horizontu nechybí vzdálené alpské vrcholy Dachstein a Grossglockner v Rakousku, při pohledu přes šumavské vrcholy lze za dobré viditelnosti zahlédnout Velký Roklan v Bavorsku, a směrem do hloubi českého vnitrozemí též oblouk zvlněné krajiny od Písku přes Tábor až za Třeboň a Nové Hrady. Mezi vystavenými obrazy a grafikami, reprezentujícími nejen typický obor realistické krajinomalby ale také moderní abstrakce, jsou zastoupeny práce významných jihočeských autorů, mj. Adolfa Trägera, Oty Matouška, Jana Hally, Karla Štěcha, Jana Pešťáka, Milana Peterky, Jana Havelky, Josefa Hošny a Jana Cihly.

autor: Mgr. Ivan Slavík

Sdílet