První zářijový víkend (5.-6.9. 2015) se otevřou brány Pivovarské zahrady Eggenberg v Českém Krumlově, aby již podruhé uvítaly  veletrh pravěké a středověké kultury s názvem „KRUMBENOWE – kupecká osada“. V centru Krumlova tak opět vyroste víkendové tržiště a dílny, kde odborní lektoři z oboru experimentální archeologie v roli řemeslníků a kupců předvedou prastaré dovednosti našich předků od paleolitu  po raný středověk. V sobotu od 10 do 18:30 hodin a v neděli od 10 do 14 hodin mohou návštěvníci pozorovat při práci kovolitce, ševce, tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, léčitele, síťaře, barvíře a další kumštýře z různých období nejstarší minulosti, naučit se zapomenutá řemesla, obchodovat a smlouvat či si prostě užívat ruch osady a její interaktivní program. Kromě přednášek, dílen, stezky pravěkého kupce či módní přehlídky bude hlavním bodem programu sobotní hudebně-taneční vystoupení, které tentokrát doprovodí významnou dramatickou událost ze života doby římské (účinkují: Bacrie, Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, Alterra).

Akce je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. Výběr období i kultur, které budou v rámci kupecké osady představeny, se zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu i krumlovského meandru. Přímo v místě kupecké osady, v areálu pivovarské zahrady Eggenberg, odhalil archeologický výzkum dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanské osídlení města. Program kupecké osady je proto úzce provázán i s nově aktualizovanou archeologickou expozicí a komentovanou prohlídkou, kde se návštěvník může dozvědět o archeologii regionu více a prohlédnout si například i 3D rekonstrukci osídlení v Pivovarské zahradě na dotekové obrazovce. Společnost Virtual History s.r.o., která je autorem této aplikace, představí v Pivovarské zahradě možnosti prezentace kulturně-historického dědictví pomocí posledních technologických trendů jako je virtuální archeologie, 3D modelování či rozšířená realita.

Vstup do kupecké osady KRUMBENOWE i do Regionálního muzea v Českém Krumlově bude při této příležitosti zdarma.

Projekt „KRUMBENOWE – Kupecká osada“ je realizován v rámci Dnů evropského dědictví s podporou města Český Krumlov a pivovaru Eggenberg. Na programu spolupracují Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Jihočeské muzeum v  Českých Budějovicích a řada lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie.

Další informace: http://www.cestyarcheologie.cz/#!Kupecká-osada-Krumbenowe-opět-otevře-své-brány/c4s/55af54050cf24f011b642e24

Ke stažení:

Sdílet