V rámci zpřístupnění obnovené expozice archeologie v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, která byla obohacena o nové 3D prvky, proběhne v Regionálním muzeu Muzejní noc se specializovanou přednáškou věnovanou virtuální realitě a jejímu využití při realizaci muzejních expozic, naučných stezek, prezentaci/rekonstrukci historických objektů či tvorbě edukačních programů nejen v oblasti historie.

Muzejní noc 20:00 – 24:00

20:30 – přednáškový sál přízemí
Mgr. Jiří Unger: Potenciál virtuální reality pro prezentaci kulturně – historického dědictví v 21. století

Autoři 3D aplikací představí možnosti využití moderních technologií, které rozšiřují obvyklý prezentační rámec kulturních institucí o zcela nový virtuální prostor. Metody jako 3D skenování či 3D počítačové modelování umožňují kvalitní přenos libovolných movitých i nemovitých objektů do digitálního prostředí a nabízí tak jedinečné alternativy jejich snadného zpřístupnění široké veřejnosti. Budou představeny různé formy virtuálních tour po historických objektech, projekt webového 3D virtuálního muzea neolitu nebo i aplikace pro mobilní telefony využívající principu rozšířené reality. Po přednášce si bude možné prohlédnout virtuální součást nové expozice pravěku a projít se tak po 3D rekonstrukci raně středověké vesnice z Pivovarské zahrady nebo „zhmotnit“ bronzový depot z Nové Vsi společně s výkladem od zástupce firmy Virtual History, která obě aplikace realizovala.

 

Srdečně Vás tímto zveme na virtuální setkání s minulostí, které pro Vás může být velmi inspirující.

Sdílet