Památník – rodný dům Adalberta Stiftera Horní Planá

Muzejní noc

Květinová slavnost k Letnicím

sobota 3. června 2017

14:00

vycházka Krajina má historii

V rámci dvouhodinové vycházky se vydáme od Stifterova rodného domku směrem k vrcholu Ořík a přes Jelm zpět. Po cestě si ukážeme důležité souvislosti, které formovaly a formují současný ráz krajiny Hornoplánska/Lipenska. Budeme přitom používat srovnávací fotografie, staré mapy a letecké snímky. Budeme diskutovat o krajině v kontextu času, o uskutečněných, ale i neuskutečněných záměrech, o historii, o přírodě.

16:00 – 21:00

svatodušní věnečky a voničky

– budeme je vyrábět z devatera bylin dle starých tradičních receptů

a vyprávět o lidových letničních obyčejích.

vyřezávání vrbových píšťalek

vyrábění svatodušních holubiček z vyfouklých vajec

piknik s bylinami a se smažením vajec

 

neděle 4. června 2017

06:00

ranní vycházka na Dobrou Vodu

malé bylinkové putování s letničním obyčejem u studánky

08:00

možnost návštěvy svatodušní mše v kostele sv. Markéty příjemné zakončení

V rámci programu bude probíhat představení projektu

Zažijte Šumavu – vltavské údolí“  –  „Bylinky bez hranic“

Památník-rodný dům Adalberta Stiftera / Adalbert Stifter-Geburtshaus,

Palackého 21, CZ – 382 26 Horní Planá, Tel/Fax: 00420 – 380 738 473, e-mail: stifter@horniplana.cz,

pobočka regionálního muzea v Českém Krumlově / Nebenstelle des Regionalmuseums Český Krumlov

www.muzeumck.cz, www.horniplana.cz

Sdílet