Od úterý 6. května do neděle 8. června 2014 bude probíhat ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava „Nestoři českokrumlovské fotografie“, pořádaná u příležitosti 150. výročí narození významného krumlovského rodáka a fotografa Josefa Wolfa. Ke zhlédnutí bude unikátní soubor fotografií od nejstarších, a dosud nepublikovaných, až po fotografické práce z roku 1938. Mezi vystavenými unikáty bude i nejstarší barevná pohlednice Českého Krumlova nasnímaná Karlem Šmirousem v roce 1908 na materiál bratří Lumièrů a publikovaná nakladatelstvím Minerva v roce 1910 jako pravděpodobně první česká barevná pohlednice získaná z autochromu. Slavnostní otevření výstavy proběhne ve v úterý 6. 5. 2014 v 18:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

11. 2. 1864 se v Českém Krumlově narodil Josef Wolf, významný fotograf města, regionu a událostí všedního i svátečního života. Josef Wolf však nebyl jediným představitelem počátků fotografie ve městě. Byl součastníkem Franze Polaka, Gottharda Zimmera, Josefa Seidela, Wenzela Micka, Karla Šmirouse a dalších – dosud méně známých či bezejmenných autorů. Výstava představí na více než 120 m2 výstavní plochy unikátní soubor fotografií od nejstarších, a dosud nepublikovaných, až po fotografické práce z roku 1938. Návštěvník výstavy bude mít možnost seznámit se s životními osudy fotografů, nahlédnout do historie vývoje fotografických technik a technologií, nebo spatřit dosud nevystavené sbírkové fondy. Výstava představí nejstarší fotografie občanů města od Franze Polaka a poodhalí tajemno o jeho životě a práci, zdokumentuje přeměnu fotoateliéru Zimmer na fotoateliér Seidel, ukáže tvůrčí spolupráci Josefa Seidla s mladým Karlem Šmirousem na vývoji barevné fotografie. Mezi vystavenými unikáty je nejstarší barevná pohlednice Českého Krumlova nasnímaná Karlem Šmirousem v roce 1908 na materiál bratří Lumièrů a publikovaná nakladatelstvím Minerva v roce 1910 jako pravděpodobně první česká barevná pohlednice získaná z autochromu. Výstava usiluje především o prezentaci neznámých či znovuobjevených záběrů města Českého Krumlova a života v něm ve světle nových dějinných souvislostí a poznatků.

Výstava doplňuje, ale i přepisuje dosud publikované dějiny české a regionální fotografie a předkládá další zajímavé, dosud nezodpovězené otázky. Hlavní kurátor výstavy: Ing. Ladislav Pouzar, totograf. Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 – 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého druhu na světě.

 

Sdílet