Výstava výrobců oceněných titulem „Nositel tradice lidových řemesel“

Česká republika navázala na program UNESCO Žijící lidské poklady vlastní národní verzí – systémem NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL. Od roku 2001 oceňuje v jeho rámci ministr kultury ČR zmíněným titulem mistry, kteří nejlépe ovládají zánikem ohrožené technologie tradiční výroby, podílejí se na jejich uchování, šíření a předávání dalším generacím. Doposud byly takto oceněny téměř čtyři desítky řemeslníků z mnoha řemeslných oborů.  Výstava „HOMO FABER“ chce návštěvníky seznámit s prostou  a skromnou krásou výrobků od těch, kteří obdrželi titul Nositel tradice lidových řemesel a prostřednictvím vystavených výrobků představit jejich tvorbu i je samé.

Na výstavě bude zastoupeno celé výrobní spektrum tradiční výroby – hrnčíř, tkadlec, obuvník, řezbář, vyšívačka, tiskař modrotisku, výrobce dřevěných hraček, košíkář, soustružník, kovář, výrobce štípaných holubiček, předmětů ze slámy a kukuřičného šustí, výrobce kamenných brousků a kovových pilníků a rašplí. Každý řemeslník bude představen na samostatném panelu s fotografií, doplněnou dokumentací výrobní technologie a galerií výrobků, komentovanou krátkým textem. V prosklených vitrínách, částečně i volně v prostoru, budou pak prezentovány výrobky jednotlivých řemeslníků.

 

 

Sdílet