Přednáška se zaměří především na nálezy nových jihočeských bronzových depotů doby bronzové a na nálezy bronzových artefaktů z doby železné; na jejich terénní dokumentaci i následné zpracování. Korozní produkty z bronzových artefaktů mohou zapříčinit, že se po stovky let uchovají organické součásti předmětů, které byly uloženy do země – právě ty bude možné shlédnout v připravené prezentaci.

Přednášející: Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. a Mgr. Tereza Šálková

 

Sdílet