Od 10. června do 28. září 2014 bude probíhat ve výstavních prostorách chodby přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava „Odraz první světové války na Českokrumlovsku“, pořádaná u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války. Muzeum se výstavou připojuje ke kampani Asociace muzeí a galerií ČR „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“, pořádané v rámci cyklu „Muzeum a 20. století“.

Slavnostní otevření výstavy proběhne v úterý 10. 6. 2014 v 18:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. 28. července 2014 si budeme připomínat 100. výročí vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem, která se v krátkém čase změnila ve válku světovou. Ačkoli záminkou k rozpoutání války byl atentát na následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu 28. června 1914, stály za ní rozpory mezi evropskými mocnostmi, sdruženými počátkem 20. století do dvou obranných bloků, Trojspolku a Dohody. První světovou válkou skončilo „dlouhé 19. století“, období relativního míru, kdy se Evropa bez velkých výkyvů rozvíjela. Její název – světová, nebo Velká válka – naznačoval, že její rozsah neměl obdobu. Konflikt zapříčinil smrt 10 milionů vojáků a strádání stovkám milionů civilních obyvatel, z nichž 13 milionů zemřelo.

Návštěvník se na výstavě bude moci seznámit s tím, jakým způsobem se válečný konflikt, který probíhal daleko od našeho regionu, na Českokrumlovsku promítl. Pomocí fotografií, archivních dokumentů i trojrozměrných předmětů budou prezentovány okolnosti vypuknutí války, mobilizace i odvody, které do zákopů přivedly více jak 60% mužské populace. Seznámí se s formami válečných půjček nebo peněžních sbírek na Červený kříž, se strádáním civilního obyvatelstva i s vojenskými lazarety, které byly v průběhu války zřizovány na řadě míst v Českém Krumlově i jinde v regionu. Výstava by nebyla úplná bez zmínky o T. G. Masarykovi a jeho snaze o ustavení samostatného národního státu, myšlence, k jejíž realizaci přispěly československé legie, v jejichž řadách sloužilo také více jak 209 mužů z Českokrumlovska.

Do období těsně po skončení válečného konfliktu a vzniku samostatného československého státu návštěvníka přivede „Šumavská župa“ (Böhmerwaldgau), která se měla, tak jako i jiné pohraniční regiony Československa osídlené sudetskými Němci, stát součástí vznikajícího Německého Rakouska a byla likvidována i za pomoci vojenské síly. Na závěr je věnována pozornost také pomníkům, které do dnešních dnů připomínají v řadě obcí místní občany, kteří jako vojáci položili v první světové válce své životy. Řada pomníků z bývalých Sudet se do dnešních dnů v souvislosti s událostmi po roce 1945 nedochovala, či byla výrazně pozměněna.

Sdílet