VÝSTAVA

Putovní  výstava Poklady, depoty, obětiny … , která zahájí letošní sezonu v Regionálním muzeu v Českém Krumlově dne 1. 3. 2016, představí výběr těch nejzajímavějších depotů a obětin jihočeského regionu z období od starší doby bronzové do 17. století. Výstava potrvá do 22. 5. 2016 a v jejím doprovodném programu nebudou chybět ani přednášky a pravěká šperkařská dílna, jejichž termíny naleznete již brzy na našich stránkách.

Co jsou depoty a co znamenají:

Lidé ukrývají svůj majetek či cennosti do země již od nejstarších dob. Některé dočasně s cílem pozdějšího vyzvednutí, nebo také trvale jako symbolické votivní dary či obětiny se vztahem k pozemskému nebo posmrtnému životu. Pojem depot označuje jakékoliv předměty záměrně uložené do země mimo hrobovou výbavu v počtu minimálně dvou kusů. Nemusí se jednat pouze o cenné předměty z drahých kovů, ale také o suroviny,  výrobky či polotovary. Jejich uložení může naznačovat průběh dálkových cest, blízkost dílen či významných obchodních center, posvátných míst nebo také poukazovat na období neklidu či válek.

Co je to hřivna?

Hřivna je kovový ingot, hutní polotovar o určité hmotnosti, který zároveň může sloužit jako platidlo. Jeho tvar je vhodný pro skladování, poskytuje přehled o množství, a zjednodušuje směnný obchod. Tvar ingotu i materiály se v historii měnily, dnešní ingoty drahých kovů mají zpravidla podobu cihel. Patrně nejstarší podobou kovových ingotů jsou právě hřivny z doby bronzové, které se objevují právě s rozvojem zpracování prvních kovů – bronzu (slitiny mědi a cínu). Jsou typické pro starší dobu bronzovou, kdy se šíří po celé Evropě a jejich materiálem je měď těžená v Alpách. Hřivny mají tvar kruhovitý či nákrčníkovitý s očky a mohly být zároveň používány jako platidlo, polotovar i šperk.   Vzhledem ke koncentraci podobných depotů hřiven na území Jižních Čech se předpokládá že koridorem Vltavy a Malše procházely významné dálkové obchodní cesty, kterými byla alpská měď transportována do Čech a dále do Evropy.

(autor: Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D.)

Tisková zpráva k výstavě: TZ – Poklady, depoty, obětiny…

Sdílet