Portréty ze sbírky muzea

Sbírkový fond výtvarného umění Regionálního muzea obsahuje kromě velkého množství obrazů se sakrálním obsahem, ikonografií Českého Krumlova či zobrazením šumavské a jihočeské krajiny, které již byly v minulosti formou tematických výstav představeny veřejnosti, také soubor historicky a umělecky pozoruhodných portrétů v celkovém počtu bezmála 200 evidovaných položek. Jedná se především o obrazy, vytvořené technikou olejomalby na plátně, na dřevěném podkladu či na kartonu, ale také kresby či produkty rozličných grafických technik – dřevoryt, mědirytina, litografie, lept apod.

Ve vystaveném výběru lze zhlédnout portréty aristokratů, včetně majitelů krumlovského panství (Schwarzenbergové), vrchnostenských úředníků, církevních hodnostářů, dvorních dam a mužů ve vojenských uniformách. Jedno z obsahových těžišť výstavy tvoří měšťanský portrét, jehož „zlatým věkem“ bylo na Českokrumlovsku období 19. století.

Mimořádně významnou uměleckou osobností, působící ve schwarzenberských službách s titulem „dvorní malíř“, byl Charles Louis Philippot, v jehož ateliéru si považoval za čest pořídit vlastní portrét nejeden významný měšťan či měšťanka – v nedávné době se Regionálnímu muzeu podařilo zakoupit dva Philippotovy obrazy, zachycující podobu zdejšího významného průmyslníka Franze Wozelky a jeho manželky, které budou na výstavě premiérově představeny veřejnosti. Obdobně tak i kompletní soubor portrétů sedmi starostů Českého Krumlova, kteří stáli v čele města v letech 1850-1919. Vytvoření jejich galerie v prostorách radnice zadala městská rada u renomovaného malíře Friedricha Wutschla, působícího v Linci.

Během krátkodobých pobytů Ludvíka Kuby v Českém Krumlově na počátku 20. století zde tento významný malíř vytvořil nejen řadu pláten s motivem města, ale také několik portrétů svých hostitelů – Dr. Josefa Šmirouse a Ing. Karla Šmirouse. Za vůdčího představitele krumlovské meziválečné výtvarné scény je považován Wilhelm Fischer, jehož portrétní tvorba byla zaměřena i na zachycení postav s prvky lidových krojů z venkovského a horského prostředí Šumavy.

Své místo ve výstavě nalezly i obrazy, související s osobností a životními peripetiemi spisovatele Adalberta Stiftera: miniaturní portrét z doby jeho studií kol. r. 1820 (obraz darovala kněžna Theresie Schwarzenbergová bývalému německému Muzeu Šumavy v Horní Plané), perokresby jeho podob v mladším či zralém věku, které pro totéž muzeum vytvořil malíř-autodidakt Karl Schefczik z Perneku nebo portrétní férie Dětství a mládí Adalberta Stiftera, jejímž autorem je Josef Vyleťal. Stifterovy životní osudy se krátce spojily i domem zámožného frymburského obchodníka Matthiase Greipla, z jehož rodinné galerie byly pro výstavu vybrány tři portréty.

Ke stažení:

Sdílet

Plakát k výstavě