Pozvánka na prezentaci knihy

Luděk Němec: České Žleby – Böhmisch Rohren

Historie osady na Zlaté stezce

České Žleby patří k oblíbeným turistickým cílům na Šumavě. Jde o z části zaniklou obec, jejíž historie je spojena se středověkou Zlatou stezkou, německým osídlením Šumavy, nuceným vysídlením původních obyvatel a následným částečným zánikem v době železné opony. Jde o první ucelenou monografii připomínající historii tohoto místa, kterou autenticky doplňují medailony s životními příběhy místních osobností i prostých obyvatel a četné citace pamětníků a dobových pramenů.

Pátek, 5. 11. 2021 od 17:00 h

Vstupné: 30,- Kč

Účast na akci se řídí platnými epidemiologickými opatřeními vlády ČR.

Sdílet

Plakát