VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH POHLEDNIC Z CELÉHO SVĚTA

Soukromá sbírka Franze Salzmanna, Aschbach-Markt, Austria

V rámci svých dlouhodobých přeshraničních kulturních kontaktů a výstavních aktivit představuje muzeum část jedné z největších sbírek velikonočních pohlednic, kterou do Českého Krumlova zapůjčil Franz Salzmann z městečka Aschbach-Markt v Dolním Rakousku. 

Více než 3 000 velikonočních pohlednic ze 42 zemí celého světa od roku 1898 až do současnosti – přestože se dnes jedná o bezesporu jeden z největších souborů svého druhu v Evropě, stála u jeho vzniku v roce 1998 poněkud jiná motivace, než ta ryze sběratelská.  Pan Salzmann byl dlouhá léta ředitelem domu s pečovatelskou službou pro seniory v dolnorakouském Amstettenu a pro své klienty, v rámci terapie k vyvolání vzpomínek a udržení paměti, pravidelně organizoval společné besedy k nejrůznějším tématům, všedním i svátečním. K ilustrativnímu dokreslení jedné své přednášky o velikonočních zvycích přinesl mezi posluchače krabici s několika starými pohlednicemi po vlastní babičce, které náhodou nalezl ve svém domě na půdě. Těchto pár zaprášených a časem patinovaných obrázků vyvolalo nejen velké vzpomínání na různé velikonoční zvyky a tradice již v průběhu samotného večera, ale téměř jednomyslnou shodu seniorů, že by se něco podobného bezesporu našlo i u nich samotných či v okruhu nejbližších příbuzných.  Jednotně převládla též značná obava, že by tyto „vzpomínky na jejich svět“ byly s největší pravděpodobností tak jako tak odsouzeny k postupnému vyhození – proč je tedy neshromáždit v jejich novém domově a neuspořádat z nich dokonce výstavu?!

„Kromě toho, že se sami senioři začali téměř až náruživě starat o nové přírůstky, jejich třídění a určování – naplnili jsme i původní terapeutický záměr: nad novými pohlednicemi vždy spontánně vyvstaly živé vzpomínky a nejrozmanitější historky, které probudily zájem i těch našich klientů, kteří až do té doby patřili spíše k těm dlouhodobě zamlklým a obtížněji komunikujícím“, prozradil Franz Salzmann. Že jsou Velikonoce oblíbeným svátkem v mnoha zemích všech kontinentů a velikonoční pohlednice, s nepřeberným množstvím křesťanských i zvykoslovných motivů, artiklem překračujícím hranice času i prostoru, záhy ukázal mimořádně vysoký mezinárodní zájem o výstavu. Premiéra v roce 1998 se uskutečnila v „mateřském“ Amstettenu a představila prvních 300 narychlo shromážděných pohlednic. Od té doby výstava se železnou pravidelností překračuje hranice – co rok, to jedna zahraniční štace: Holandsko, Německo, Švédsko, Itálie, Řecko, Španělsko, Lucembursko, Kypr, Finsko, Estonsko, Slovinsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Malta – a v minulém roce 2013 portugalská Madeira. (autor: Mgr. Ivan Slavík)

Více informací: http://www.osterkartenausstellung.at (stránky v německém a anglickém jazyce)

Sdílet