Od pátku 1. května do neděle 22. listopadu 2015 bude probíhat ve výstavních prostorách chodby přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava „Reflexe II. světové války a osvobození na Českokrumlovsku“, s podtitulem „Mozaika událostí a lidských osudů v příčinných souvislostech, na které bychom neměli zapomínat“. Slavnostní otevření výstavy proběhne v pátek 1. 5. 2015 ve 14:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Výstava je pořádána u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války a osvobození. Je zaměřena na regionální události, které jsou prezentovány chronologicky ve spojitosti s tzv. „velkými dějinami“ v Evropě i mimo ni. Základní textovou linii tvoří citace z obecních kronik Horní Plané (města zabraného v r. 1938 Velkoněmeckou říší) a Křemže (městyse s českým obyvatelstvem, který se v r. 1938 stal pohraniční obcí v tzv. „druhé republice“ a o rok později v Protektorátu Čechy a Morava).

Obrazovou část tvoří dokumenty z vlastních sbírek muzea a sbírek řady dalších veřejných institucí i soukromých sběratelů. Obdobně je tomu s trojrozměrnými exponáty. Chronologický sled událostí začíná připomenutím situace v r. 1937 – Hitlerových válečných plánů, posilování Henleinovy Sudetoněmecké strany, národnostního složení obyvatelstva ČSR a regionu. Výstava pokračuje představením událostí let 1938 a 1939: ohrožení ČSR, mobilizace, Mnichovská dohoda, obsazení pohraničí, vznik protektorátu, život v nových poměrech, začátek války. Období války je členěno na čas nacistických úspěchů v letech 1940 – 1942 a na čas směřující k porážce Německa v letech 1943 – 1944. Tato část výstavy je orientována na situaci v obou částech regionu, odlišné i společné rysy života českých a německých obyvatel pod vlivem válečných událostí a připomíná oběti války a okupace. Zvláštní pozornost je věnována událostem roku 1945, mezi které patřily transporty vězňů a jejich oběti, soustřeďování utečenců, ústup německých oddílů, oběti květnové revoluce, osvobození vojsky USA a SSSR, obnova československé svrchovanosti, uplatnění Benešových dekretů, odchod vojsk a příprava odsunu Němců. Závěr výstavy připomíná hlavní události prvního poválečného roku 1946 – odsun německého obyvatelstva a volby do Ústavodárného shromáždění. Zvláštní panel je věnován připomenutí obětí války – válečných hrobů, pomníků a pamětních desek na Českokrumlovsku. Výstava je rozsahem komorní, přesto představuje na 200 dokumentů – fotografií, archivních dokladů, map i trojrozměrných exponátů. Mnoho z nich je výstavně prezentováno poprvé. Součástí výstavy je elektronická tematická prezentace, která mj. představuje další dosud nezveřejněné obrazové dokumenty z Českého Krumlova z období války a jeho konce.

Autor výstavy: Mgr. Petr Jelínek, emeritní ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově

Slovo autora přednesené u příležitosti slavnostního zahájení výstavy ZDE

Sdílet