Projekt Rekonstrukce budovy Regionálního muzea probíhal v letech 2008-2011 za podpory strukturálních fondů EU –  FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ – Regionálního operačního programu NUTS II – Jihozápad – prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.
I. etapa – Rekonstrukce elektroinstalace, EZS, EPS, strukturovaná kabeláž a osvětlení
II. etapa – Revitalizace bývalé seminární zahrady a oprav fasád objektu muzea.

Více informací k programu zde

rop

 

Sdílet