Šumavská bylinková Neděle na muzejním dvorku „u Stifterů“

Starobylá tradice na Šumavě – „v neděli po Letnicích… den začal časně ranním slavnostním procesím po lukách a polích, starou pastýřskou slavností… nasbírané byliny (zejména macešky) byly léčivější více než kdy jindy… proti nepřízni počasí se sbíralo a žehnalo devatero kvítí…“

Budeme vyřezávat vrbové píšťalky, vázat věnečky, vyrábět křížky, vyprávět.

Sdílet