Český svaz ochránců přírody České Budějovice a Správa CHKO Blanský les Český Krumlov vás zvou na veřejně přístupný seminář. Akce se koná za podpory Regionálního muzea v Českém Krumlově u příležitosti výstavy obrazů a grafik „Kleť a Blanský les – krajina v obrazech“ pořádané tímto muzeem (výstava trvá do 17. 5. 2015). Seminář je zaměřen na témata spojující svět přírody se světem výtvarného umění. Na příkladu Chráněné krajinné oblasti Blanského lesa s námi nahlédnete do krajiny, která má nepřerušenou tradici více než dvě stě padesát let trvající krajinomalby.

Datum:            14. května 2015
Čas:                   12,00 – 17,00 hodin
Místo:               Přednáškový sál – přízemí, Regionální muzeum v Českém Krumlově,                                Horní 152, Český Krumlov

Program: 

12,00 – 12,25   prezence

12,25 – 12,30   zahájení a moderace: Svatomír Mlčoch, Český svaz ochránců přírody

12,35 – 13,15   komentovaná prohlídka výstavy: Mgr. Ivan Slavík – kurátor výstavy

13,15 – 13,45   ochrana krajinného rázu v CHKO Blanský les: Ing. arch. Kamila                                          Žifčáková

13,45 – 14,15   základní přírodní hodnoty Blanského lesa: ing. František Urban

14,15 – 14,45   geomorfologická charakteristika Blanského lesa: RNDr. Petr Rajlich

14,45 – 15,00   přestávka na občerstvení

15,00 – 15,30    k historii krajinomalby: Mgr. Hynek Rulíšek

15,30 – 16,00   výstava v kontextu tvorby jihočeských výtvarníků: PhDr. Jaromír                                       Procházka

16,00 – 16,30  budoucí aktivity a neplánované příspěvky či prezentace

16,30 – 17,00  závěrečná panelová diskuse za účasti přednášejících a hostů z řad                                  výtvarníků

 Za organizátory: Svatomír Mlčoch, Český svaz ochránců přírody


Organizační doporučení a informace:

Na seminář není nutno se předem přihlašovat. Nejde-li o skupinu nad 5 osob. Pokud účast plánujete a přejete si rezervovat místo, zašlete stručné oznámení na e-mail: mlcoch@cb.gin.cz. Pro jednotlivá vystoupení přednášejících je plánováno cca 20 minut, zbytek času má přednášející  k dispozici na dotazy a diskusi.

Na seminář se nevybírá žádný poplatek. Účastníky komentované prohlídky však prosíme o zakoupení vstupenky do muzea.

Podrobné informace ZDE

 

Sdílet