OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog, dokumentátor a edukátor se zvláštním zaměřením na archeologii regionu jižních Čech a Českokrumlovska

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou s předpokládaným termínem nástupu 1. 9. 2022 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022 nebo dle dohody, zkušební doba 3 měsíce

Pracovní úvazek: 1,0

Platová třída: 11 (dle dosaženého vzdělání a praxe, v souladu s platnými právními předpisy)

Platové zařazení a platový postup:

Dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle délky doložené praxe. Možnost dalšího odborného růstu.

Zařazení dle pracovní náplně: 2.04.01 (archeolog), 2.04.07 (dokumentátor). 2.04.32 (edukátor v kultuře) dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších předpisů, v platném znění, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a navazující legislativy.

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie (Bc. a vyšší)
 • Zkušenosti a praxe v oboru archeologie
 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Uživatelská znalost práce na „PC“
 • Zkušenosti a praxe v oboru muzejní edukace (výhodou)

Další požadavky:

 • Znalost legislativy v oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména zákonů č. 122/2000 Sb. a č. 20/1987 Sb.
 • Znalost práce s databází Archeologická mapa ČR a s muzejním programem pro zpracování a evidenci sbírek MUSEION (možnost zaškolení).
 • Dále požadujeme samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, schopnost vést nebo se podílet na organizaci edukačních programů se zaměřením na popularizaci archeologie (pro děti, mládež a dospělé).
 • Znalost minimálně jednoho světového jazyka Aj, Nj výhodou.

Přihlášku do výběrového řízení můžete zasílat písemně do pátku 29. 7. 2022 na adresu:

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov.

Obálku označte slovy „VŘ – archeolog“.

Přihláška musí obsahovat:

 • osobní údaje
 • strukturovaný životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání vztahujícímu se k předmětu výběrového řízení (kopie)
 • doklady o dosavadní praxi a zařazení (kopie)
 • krátký motivační dopis
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů pro výběrové řízení.

Po uzávěrce příjmu přihlášek budou uchazeči, splňující základní kritéria pro obsazení pracovní pozice, vyzváni k ústnímu pohovoru, jehož termín bude dohodnut s uchazečem přímo.

Bližší informace:
Mgr. Filip Lýsek (ředitel muzea), tel.: 380 711 674, e-mail: lysek@muzeumck.cz,
Mgr. Petra Effenberková  (vedoucí arch. pracoviště muzea), tel.: 380 711 674, e-mail: effenberkova@muzeumck.cz,

V Českém Krumlově dne 14. 6. 2022

Související dokumenty: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Sdílet