Regionální muzeum v Českém Krumlově připravuje na rok 2018 dvě dokumentární výstavy, věnované významným historickým mezníkům v dějinách naší země. Tématem těchto výstav bude připomenutí stého výročí konce 1. světové války a následného vzniku Československé republiky v roce 1918 a padesátiletého výročí událostí roku 1968, jehož slibné vyhlídky ukončil srpnový vstup vojsk tzv. Varšavské smlouvy na území našeho státu.

Prostřednictvím této výzvy se na Vás obracíme se žádosti o poskytnutí zápůjček z osobního vlastnictví, které by obě zamýšlené výstavy nesporně obohatily o dosud nezveřejněné místní a regionální dokumenty, včetně konkrétních lidských příběhů.

Vlastníte-li k výše uvedeným historickým událostem jakékoliv zajímavé trojrozměrné předměty, deníky, vzpomínky pamětníků, korespondenci, tištěné letáky, dobové novinové články a fotografie, kontaktujte prosím, naše odborné pracovníky, pověřené přípravou výstav. Případné vystavení nebo pořízení kopií pro potřeby veřejné prezentace bude provedeno pouze po osobní dohodě a s výlučným souhlasem majitele.

Kontakt na odborné pracovníky:

Mgr. Vladimíra Podaná (výročí roku 1918), tel. 380 711 674, email. podana@muzeumck.cz

Mgr. Ivan Slavík (výročí roku 1968), tel. 380 711 678, email. slavik@muzeumck.cz

Za veškeré formy vstřícné spolupráce si dovolujeme předem poděkovat jménem muzea i jménem veřejnosti, pro kterou je naše činnost určena.

Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově

Sdílet