KPF-01-090 „Vzpomínkový rok Adalberta Stiftera 2018 – Propojení míst Stifterova působení“

Adalbert Stifter byl literátem světového formátu – jeho tvorba je světovou literaturou. Stifter byl myšlenkovým strůjcem a vizionářem své doby. Mnohé z jeho myšlenek a úsudků jsou dnes aktuálnější než dříve; v roce 2018 si připomínáme 150. Výročí Stifterova úmrtí. U příležitosti tohoto vzpomínkového roku došlo k přeshraniční spolupráci míst Stifterova působení v Horním Rakousku a jižních Čechách.

Cíle projektu:

Vzpomínkový rok je východiskem k propojení míst životopisně spjatých se Stifterovým působením v jižních Čechách a v Horním Rakousku. Počínaje jeho rodištěm Horní Planou, přes místo jeho studií v Kremsmünsteru (Klášterní gymnázium), místo kde působil jako památkář v Kefermarktu, až do Lince, kde Adalbert Stifter zemřel. Přopojením těchto míst lze dosáhnout vzájemného zhodnocení, výměny zkušeností a propagace.

Adalbert Stifter se narodil v Jižních Čechách, pobýval dočasně v Bavorsku a žil i působil v Horním Rakousku. Zde také zemřel. Místa Stifterova působení jsou až dosud propojena pouze dílčím způsobem. Realizací projektu by mělo dojít k zintenzivnění spolupráce a zvýšení společného zájhmu o Stiftera. Z dlouhodobého hlediska by měl vzniknout kulturní prostor „Stifterův region“.

Partneři projektu:
Akce a události:

 

 

 

Sdílet