Letošní hlavní výstava sezóny s názvem „Zdeněk Burian – stopami pravěku“ představí výběr z díla nestora české vědecké ilustrace ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, Moravského zemského muzea v Brně a Národního zemědělského muzea – Zámek Ohrada, a to se zvláštním zřetelem na tematiku pravěku a Burianovy umělecké obrazové rekonstrukce z oblasti paleontologie, paleozoologie a paleoantropologie.

Návštěvníci se budou moci těšit nejen na originální díla, ale i na vybrané paleontologické exponáty a díky laskavosti zapůjčitelů (ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou a firma Dilba Production, s.r.o.) i na působivé modely koster a kosterních pozůstatků vyhynulých pravěkých tvorů. Výstavní kolekci perokreseb, kvašů a olejů z díla Zdeňka Buriana, která bude prezentována ve výstavních sálech přízemí muzea, doplní trojrozměrné exponáty včetně kostry šavlozubého tygra Smilodona v životní velikosti.

Atmosféru života v dobách dávno minulých připomene v prohlídkové trase rovněž inscenovaná pravěká jeskyně, inspirovaná významnou paleontologickou lokalitou v nedalekých Starých Dobrkovicích. Nástupní prostor před muzeem budou naopak po dobu výstavy dotvářet instalace modelu lebky Mamuta srstnatého a provoz improvizovaného dětského paleontologického pískoviště s kosterními pozůstatky pravěkých zvířat a nezbytnou paleontologickou výbavou pro malé vědce. Doprovodný program výstavy zaměřený na individuální i skupinové, dospělé i dětské návštěvníky zahájí 13. 7. 2014 akce „Den lovců mamutů“ v Dobrkovické jeskyni s ukázkami jeskynního života a zpracování kůží ulovených zvířat.

Volba Dobrkovické jeskyně přitom není náhodná, neboť právě v letošním roce uběhne 80 let od publikace vůbec první odborné studie z výzkumů, které v roce 1933-34 na lokalitě Dobrovické jeskyně prováděli členové Německé společnosti pro vědy a umění republiky Československé, profesoři Leonard Franz a Adalbert Liebus. Doprovodný program bude v srpnu pokračovat akcí „KRUMBENOWE – Kupecká osada“ s podtitulem „festival pravěké a středověké kultury“, a vyvrcholí v měsíci září soubornou nabídkou programů pro školy na Terénní stanici experimentální archeologie na Křížovém vrchu.

Sdílet