Regionální muzeum v Českém Krumlově

výstava „Co by, kdyby“

V krajině kolem horního toku Vltavy a v hornorakouském Mühlviertlu najdeme nepřeberné množství hmotných dokladů toho, co vše se zde v minulosti dávné i nedávné podařilo vytvořit, postavit, zařídit a realizovat. Z hlediska dnešního pohledu se často jedná o hmotné i nehmotné památky mimořádné kvality a nesporného nadregionálního významu. Ve svém souhrnu jsou společným dílem vizionářů, pragmatických tvůrců, kreativních umělců i celých generací zdejších obyvatel. Tématům z oboru architektury, techniky, řemesla, obchodu, výtvarného umění, ale třeba i literatury a hudby byla v minulosti věnována pozornost a prostřednictvím četných studií, publikací, odborných seminářů nebo výstav s nimi byla seznámená i veřejnost.

Do dnešní doby se však dochovalo rovněž i překvapivě velké množství plánů k menším či naopak velkolepým projektům, které však z nejrůznějších příčin a důvodů realizovány nikdy nebyly. Kdo byli oni vizionáři, inženýři, idealisté, přehnaně ambiciózní mocipáni či dokonce arogantní představitelé ideologie? Co vše hodlali v území česko-rakouského pomezí vytvořit a z jakých důvodů z jejich představ sešlo?

Těmito otázkami se  na příkladu cca 25 projektů z období od éry středověku až po léta bezprostředně před rokem 1989 zabývala výstava „Co by, kdyby“. Její součástí byly kromě originálních historických dokumentů, plánů, modelů či fotografií také audiovizuální prvky, výtvarné a trikové animace, pracující často s nezbytným množstvím kreativní nadsázky a humoru.

Pořádáno v rámci operačního programu CÍL Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. více informací

Logo_AT-CZ

Sdílet