ZLATÝ MAMUT – Projekt Kupecká osada KRUMBENOWE získal významné tuzemské ocenění za popularizaci archeologie

V pondělí 8. 4. proběhlo v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně slavnostní vyhlášení cen Karla Absolona za popularizaci archeologie „Zlatý mamut“. V konkurenci 38 přihlášených projektů z Čech, Moravy a Slezska si odnesly Regionální muzeum v Českém Krumlově a Ústav archeologické památkové péče středních Čech s projektem „Kupecká osada KRUMBENOWE – veletrh pravěké a středověké kultury“ nejvyšší ocenění v Hlavní kategorii a spolu s ní i finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč, určenou pro vítězné projekty. Kupecká osada KRUMBENOWE je připravována ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a řadou historických skupin a lektorů. Autorkami projektu jsou Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D. (RMCK) a Mgr. Veronika Puhačová, Ph.D. (ÚAPP středních Čech), jimž také bylo ocenění jmenovitě uděleno. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti zástupců Regionálního muzea v Českém Krumlově, Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu – Jihočeského kraje, zřizovatele organizace a zástupců Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, již na Moravě založil Karel Absolon. Jemu byla také cena symbolicky dedikována. Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích – Studentská cena, Muzejní cena a Hlavní cena -, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou.

„Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury“ od roku 2014 nabízí naučně-zábavný víkendový program, který formou živého pravěkého tržiště seznamuje návštěvníky s archeologickými doklady osídlení regionu. Projekt je zaměřen na popularizaci archeologie a systematickou výchovu veřejnosti k ochraně a zájmu o kulturně-historické dědictví skrze osobní a živou zkušenost. Zároveň by měl však sloužit jako prostor pro praktická setkávání lektorů v oboru experimentální archeologie bez hranic a omezení a jako platforma pro prezentaci jednotlivých institucí, skupin i jednotlivců veřejnosti. Program víkendové akce je založen na experimentální rekonstrukci řemesel a výrobních technologií od paleolitu po vrcholný středověk/novověk a nabízí vysokou míru interaktivity pro děti i dospělé. Součástí programu je také řada přednášek a vstupů, včetně večerního tematického vystoupení, a muzejně – edukační koutek „Muzeum v zahradě“, který prezentuje originály významných archeologických nálezů vztahující se k aktuálnímu tématu osady. Od roku 2017 byl program rozšířen o jeden den věnovaný výlučně školám jako interaktivní doplněk výuky.

Kupecká osada KRUMBENOWE je připravována ve spolupráci Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a řadou historických skupin a lektorů. Od roku 2018 je projekt součástí širší meziregionální spolupráce a financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika, Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59.

Akce je dvojjazyčná, bezplatná, bezbariérová a určená všem věkovým skupinám. Během dosavadních pěti ročníků (2014-2018) ji navštívilo bezmála 20 tis. návštěvníků. V pořadí 6. ročník se bude konat v pivovarské zahradě v Českém Krumlově o víkendu 7. – 8. září 2019.

Více informací: https://cenazlatymamut.cz/

Sdílet